Уповноважені лікарі отримали Сертифікати від Держпродспоживслужби про успішне проходження дистанційного навчання

3 3

З 9 липня по 5 серпня 2018 року працівниками Сектору організації професійного навчання Держпродспоживслужби на базі електронної системи дистанційного навчання “Moodle” проведено професійне навчання на тему: “Державний контроль діяльності операторів ринку відповідності вимогам законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин”. Участь у ньому взяли уповноважені лікарі, які здійснюють свою діяльність на підприємствах Вінницької, Волинської, Івано-Франківської та Київської області, що мають право експорту своєї продукції (м’ясо птиці та м’ясні продукти з м’яса птиці) до Європейського Союзу.

Під час навчального курсу слухачі були ознайомлені з:

– загальними вимогами до ветеринарної сертифікації, торгівельними обмеженнями, експортно-імпортними процедурами та іншими нормативними документами, що містяться в Кодексі здоров'я наземних тварин (Наземний кодекс), які гарантують безпеку міжнародної торгівлі на рівні країн наземними тваринами (ссавцями, плазунами, птахами та бджолами) і продукцією тваринного походження;

– положеннями Угоди про застосування санітарних та фітосанітарних заходів від 15.04.1994; Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 228-р., а також іншими договорами, регламентами та директивами ЄС в відповідній сфері діяльності;

– порядком та процедурою видачі ветеринарних документів, допуску оператора на ринок, видачі експлуатаційних дозволів, надання права експорту, особливостей заповнення ветеринарних документів, обігом документів, заповненням та їх зберігання;

-Законом України від 18.05.2017 № 2042 “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин”, який визначає правові та організаційні засади державного контролю, що здійснюється з метою перевірки дотримання операторами ринку законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин, а також законодавства про побічні продукти тваринного походження під час ввезення (пересилання) таких побічних продуктів на митну територію України та іншими нормативно-правовими актами (законами України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Мінагрополітики тощо);

– кращими практиками (передовий досвідом).

Автором та розробником вищезазначеного навчального курсу є Поліщук Володимир Володимирович – кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри епізоотології та організації ветеринарної справи Факультету ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і природокористування України, національний консультант Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО). Зокрема, до формування навчального курсу були залучені провідні фахівці Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби, які надали усі необхідні матеріали та поділилися найкращими практиками.

7 серпня 2018 року на базі Навчально-наукового інституту післядипломної освіти НУБіП України працівниками Сектору організації професійного навчання в присутності атестаційної комісії Держпродспоживслужби було здійснено фінальне тестування з метою об’єктивної оцінки слухачами набутих знань та вмінь (професійної компетенції). Участь у ньому взяли 22 особи, з них від: Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області – 8 осіб, Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області – 6 осіб, Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області – 3 особи, Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області – 5 осіб.

Також, як це передбачено Внутрішніми правилами навчання, затверджених наказом Держпродспоживслужби від 24 травня 2018 року
№ 437 слухачі заповнили опитувальник (анкетне опитування) з метою визначення ефективності проведеного навчання. Коментарі та пропозиції від учасників навчання, будуть обов’язково враховані автором/розробником навчального курсу з метою його покращення та вдосконалення.

Після чого слухачам запропонували переглянути відеоролик: “Система НАССР. Хороша виробнича практика”.

За підсумками проведеного навчання 22 учасникам навчання члени атестаційної комісії вручили сертифікати про успішне проходження навчального курсу: “Державний контроль діяльності операторів ринку відповідності вимогам законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин”. При цьому набрана кількість академічних годин навчання, в обсязі 160 годин буде враховується під час чергового проходження ними підвищення кваліфікації.

Ми щиро сподіваємося, що здобуті теоретичні знання допоможуть нашим уповноваженим лікарям на практиці при виконанні їхніх службових обов’язків.

Переглянути на сайті: consumer.gov.ua