Сортові ресурси України

Роль селекції в підвищенні врожайності та покращенні якості продукції важко переоцінити, особливо через призму часу, порівнюючи сучасні сорти з тими, що вирощували раніше. Сорт – необхідна та незамінна ланка комплексу заходів, спрямованих на збільшення виробництва високоякісної продукції, а також фактор пом’якшення впливу екстремальних умов погоди. Історія минулого та сьогодення свідчать, що тільки на основі нових сортів можливий прогрес у галузі рослинництва. Науковцями доведено, що оптимум продуктивності сорту перебуває в межах 60–70% його потенційної урожайності, а 30–40% залишається в резерві, якого достатньо для нарощування продуктивності в разі настання сприятливих умов. Сорт є надійним і економічно вигідним фактором підвищення врожайності культури за будь-якої технології вирощування. Сучасні сорти та гібриди повинні максимально відповідати сучасним технологіям вирощування та бути конкурентоспроможними. Впровадження у виробництво нових, кращих сортів забезпечує ріст врожайності, підвищення адаптивності рослин до несприятливих умов середовища, стійкість до шкідників і хвороб, збільшення виходу та поліпшення якості продукції, розширення можливостей механізації посіву, догляду за культурами та збирання врожаю. У сучасному землеробстві сорт виступає як самостійний фактор підвищення врожайності будь-якої сільськогосподарської культури і поряд з агротехнікою має велике, а подекуди й вирішальне значення для отримання високих і сталих врожаїв. Світова практика і дані науково-дослідних установ свідчать, що в загальному підвищенні врожайності польових культур на частку сорту доводиться від 25 до 50%. Згідно з чинним законодавством України на її території мають право на поширення сорти, занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні . Забезпечення функціонування та ведення Реєстру покладено на Міністерство аграрної політики та продовольства України. Наразі в структурі Реєстру об’єднано 13 груп, а саме: виноград, декоративні та лікарські, плодові та ягідні, бобові, буряк, злаки, картопля, кормові, круп’яні, овочеві, олійні та прядивні, сільськогосподарські інші, інші. До складу цих груп входять 332 ботанічні види. До Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні внесено 10 920 сортів, із них 6370 іноземної та 4550 вітчизняної селекції. З 2010 року спостерігається стрімке зростання кількості сортів іноземної селекції в Реєстрі: це стосується соняшника, кукурудзи та сої, натомість кількість сортів вітчизняної селекції впродовж останніх років значно знижується. За даними Держаного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні, найбільша частка сортів соняшнику припадає на такі країни, як Франція (274 сорти), Україна (205 сортів), Сербія (77 сортів), Швейцарія (51 сорт), Люксембург (29 сортів), Німеччина (27 сортів). За даними Держаного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні, найбільша частка сортів сої припадає на такі країни, як Україна (134 сорти), Канада (41 сорт), Франція (20 сортів), Сербія (16 сортів). За даними Держаного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні, найбільша частка сортів кукурудзи припадає на такі країни, як Україна (403 сорти), Франція (344 сорти), США (110 сортів), Швейцарія (76 сортів) та Сербія (46 сортів). Використання нових високопродуктивних сортів та гібридів є одним із економічно найефективніших способів підвищення врожайності, забезпечення її стабільності та поліпшення якості зерна.

Головним завданням будь-якої технології у рослинництві є підвищення врожайності культур та зменшення виробничих витрат. У зв’язку з цим створення та впровадження нових сортів і гібридів і вдосконалення технологій їх вирощування є пріоритетними завданнями.