Сертифікація садивного матеріалу багаторічних культур

Саджанці – це специфічний товар. Якщо мова йде про суб’єктів господарювання, які займаються розмноженням багаторічних насаджень, то звісно – це кропітлива робота. Адже існує чимало нюансів при розмноженні садивного матеріалу. Плодові саджанці упродовж двох-трьох років вирощують у відділенні формування плодових саджанців, яке складається з трьох полів плодового розсадника. Перше поле шкілки саджанців – поле окулянтів, в якому проводять окулірування підщеп та догляд за ними. Його закладають стандартними насіннєвими чи клоновими підщепами або висівають там насіння. У другому полі виконують комплекс робіт, мета яких – вирощування якісних однорічних саджанців. Першочергова робота в цьому полі полягає у ранньовесняному зрізуванні підщеп на заокульовану бруньку прищепи. Третє поле є полем дворічок. Основні роботи в ньому спрямовані на вирощування якісних дворічних саджанців і закладання у них крони. Реалізацію садивного матеріалу проводять з другого та третього полів розсадника.

За кордоном ніхто з потужних виробників не вирощує садивний матеріал ситуативно – це дороге задоволення. Сьогодні, коли в Україні зростає попит на саджанці, італійські, голландські та польські розсадники не можуть задовольнити потребу внутрішнього ринку України якісним садивним матеріалом.

Що стосується створення промислових садів, то купівля саджанців для них планується завчасно. Оскільки для закладення промислових насаджень перед агрономом постає ряд питань. Зокрема земельні питання, високопродуктивність сортів, щільність (кількість) дерев на одиниці площі, придбання якісного та сертифікованого садивного матеріалу, необхідність опор, зрошення й інші технологічні чинники.

Відповідно  до статті 15  Закону України «Про насіння  і садивний матеріал» садивний матеріал вводиться   в обіг після його сертифікації. Проведення   сертифікації та видача сертифікатів відбувається згідно з Порядком проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, затвердженого постановою Кабінету  Міністрів України від 21.02.2017 № 97 (далі – Порядок). У зазначеному Порядку не повністю враховані технологічні особливості вирощування садивного матеріалу багаторічних культур. При проведенні сертифікації садивного  матеріалу необхідно керуватися також вимогами діючих нормативних документів (ДСТУ) для кожної окремої культури. Процедура проведення сертифікації вирощеного садивного матеріалу (з доповненнями) передбачає:

 • подання заявки на проведення сертифікації;
 • подання первинної документації на садивний матеріал, що підлягає сертифікації;
 • розгляд заявки, первинної документації та прийняття рішення;
 • укладення договору про надання послуг з проведення сертифікації у сфері розсадництва;
 • проведення польового оцінювання;
 • відбір проб для проведення лабораторних досліджень;
 • проведення   лабораторних  досліджень (діагностику   вірусних та вірусоподібних   патогенів і (за необхідності) генетичне визначення відповідності сорту);
 • проведення   аналізу одержаних   результатів і прийняття  рішення щодо визначення належності садивного матеріалу до певної категорії;
 • видачу сертифіката.

Відповідно за наявності всіх необхідних документів аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) для проведення польового оцінювання виїжджає на поле розсадника, де на місці проводить візуальний огляд (за описом сорту) та підтверджує сортову належність того чи іншого заявленого сорту. Також плодові саджанці в розсаднику уважно оглядаються на зараженість шкідниками та хворобами (є хвороби, які можна побачити візуально, наприклад, шарка сливи). За необхідності фахівець відбирає проби для проведення діагностики вірусних та вірусоподібних патогенів. Після ряду проведених робіт та отримання результатів лабораторної діагностики агроном-інспектор має право оформити акт польового оцінювання і на основі цього сертифікувати садивний матеріал.

У статті 1 розділу І Закону України «Про насіння і садивний матеріал» визначені категорії та вимоги до садивного матеріалу багаторічних рослин.

 • Згідно (Порядку) заявку   на проведення сертифікації   садивного матеріалу суб’єкт розсадництва подає не пізніше ніж за 30 діб до початку активного росту рослин:
  до 31 травня – для польового оцінювання ягідних культур;
 • до 30 червня – для польового оцінювання плодових і горіхоплідних культур.

Для  садивного  матеріалу, розмноженого  методом in vitro і адаптованого  до умов in vivo, а також інших  рослин з закритою кореневою системою  заявка на сертифікацію подається не пізніше  ніж за 40 діб до передбачуваного терміну формування партії матеріалу для його сертифікації та реалізації.

Також особливу увагу виробнику необхідно звертати на внесення сорту до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні. Для вирішення питань, що стосуються відсутності сорту в Державному реєстрі сортів рослин України, необхідно звертатися до уповноваженого органу – Українського інституту експертизи сортів рослин.

Зверніть увагу, що відповідно статті 17 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» використання для посадки садивного матеріалу, що не має відповідного сертифіката, забороняється.