Щодо захисту прав споживачів на ринку туристичних послуг в Україні та порушень законодавства в галузі туризму

Сьогодні 19 березня 2019 року у Медіа Холдінгу «Наше місто» відбулася розгорнута прес-конференція начальника управління захисту споживачів Кіслейка Юрія Валерійовича щодо захисту прав споживачів на ринку туристичних послуг в Україні та порушень законодавства в галузі туризму.
Туризм є однією з галузей економіки України, що активно розвивається. Пріоритетний напрям розвитку в’їзного та внутрішнього туризму є важливим чинником підвищення якості життя в Україні, утворення додаткових робочих місць, поповнення валютних запасів держави та підвищення її авторитету на міжнародному рівні. Тому саме ця галузь потребує найбільш ефективного правового регулювання.
Управління захисту споживачів за дорученням Прем`єр- міністра України протягом року перевірило 5 туроператорів, один з яких був також турагентом. Предметом перевірки було наявність терміналів, які були присутні у всіх крім одного, для якого термінал був необов`язковим в зв`язку з нормами законодавства (спрощена система оподаткування).
Також до управління надійшло 2 звернення від споживачів щодо порушення їх прав, як споживачів туристичних послуг. Питання порушені у зверненнях стосувалися неправильно оформлених туристичних ваучерів. Нагадуємо, за невиконання умов договору згідно Закону України «Про захист прав споживачів» передбачена штрафна санкція у розмірі 100 відсотків вартості послуги.
На українському ринку туристичних послуг потрібно розрізняти туроператорів і турагентів:
Туроператори – юридичні особи, створені згідно із законодавством України, для яких виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність.
Турагенти – юридичні або фізичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та
туристичних послуг.
Фактом виникнення туристичних відносин вважається укладення договору на туристичне обслуговування, за яким одна сторона (туроператор, турагент) за встановлену договором плату зобов’язується забезпечити надання за замовленням іншої сторони (туриста) комплексу туристичних послуг (туристичний продукт).

Обов`язковими умовами договору на туристичне обслуговування є:
• строк перебування у місці надання туристичних послуг із зазначенням дат початку та закінчення туристичного обслуговування;
• характеристика транспортних засобів, що здійснюють перевезення, дата, час і місце відправлення та повернення;
• готелі, їх місце розташування, категорія, а також строк і порядок оплати готельного
• обслуговування;
• види і способи забезпечення харчування;
• мінімальна кількість туристів у групі;
• програма туристичного обслуговування;
• види екскурсійного обслуговування та інші послуги, включені до вартості туристичного продукту;
• страховик, що здійснює обов’язкове та/або добровільне страхування туристів;
• правила в’їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там;
• вартість туристичного обслуговування і порядок оплати та форма розрахунку.
Зміна ціни туристичного продукту після укладення договору на туристичне обслуговування допускається лише у разі необхідності врахування зміни тарифів на транспортні послуги, запровадження нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов’язкових платежів, зміни курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражена вартість туристичного продукту.
Така зміна ціни можлива не пізніш як за 20 днів до початку туристичної подорожі. При цьому збільшення ціни туристичного продукту не може перевищувати 5 відсотків його початкової ціни.
У разі якщо ціна туристичного продукту вища за початкову ціну на 5 відсотків, турист має право відмовитися від виконання договору, а туроператор (турагент) зобов’язаний повернути йому раніше сплачену суму.
Туроператор (турагент) зобов’язаний не пізніш одного дня, коли йому стало відомо про зміну обставин та не пізніш як за три дні до початку туристичної подорожі повідомити туриста про зміну обставин з метою надання йому можливості відмовитися від виконання договору без відшкодування шкоди туроператору (турагенту) або внести зміни до договору, змінивши ціну туристичного обслуговування.
Права туриста як споживача туристичних послуг захищаються Законом України «Про туризм», а також нормами Закону України «Про захист прав споживачів» й відповідними положеннями Цивільного кодексу України.

Порушення законодавства в галузі туризму.
Порушеннями законодавства в галузі туризму є:
• провадження туроператорської діяльності без отримання відповідної ліцензії або недодержання ліцензійних умов;
• залучення до надання туристичних послуг осіб, які не відповідають встановленим законодавством відповідним кваліфікаційним вимогам;
• ненадання, несвоєчасне надання або надання туристові інформації, що не відповідає дійсності;
• порушення вимог стандартів, норм і правил у галузі туризму;
• порушення умов договору між туристом і суб’єктом туристичної діяльності з надання туристичних послуг;
• розголошення відомостей, що становлять конфіденційну або іншу інформацію, яка охороняється законом
Суб’єкт туристичної діяльності, який порушив законодавство в галузі туристичної діяльності при наданні туристичної послуги, що завдало шкоду, зобов’язаний відшкодувати туристу збитки у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.
Основні статті Закону України „Про захист прав споживачів” відповідно до яких споживач має змогу відстоювати порушені права у сфері туризму, це ст. 1, 10, 22.
Згідно ч.1 ст. 10 Закону України «Про захист прав споживачів» споживач має право відмовитися від договору про виконання робіт (надання послуг) і вимагати відшкодування збитків, якщо виконавець своєчасно не приступив до виконання зобов’язань за договором
Відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону України «Про захист прав споживачів» у разі коли виконавець не може виконати (просрочує виконання) надання послуги згідно з договором, за кожний день просрочення споживачеві сплачується пеня у розмірі трьох відсотків вартості послуги. Уразі коли вартість послуги не визначено, виконавець сплачує споживачеві неустойку в розмірі трьох відсотків вартості замовлення.
Відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України «Про захист прав споживачів» споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов`язані з порушенням їх прав.
Договір на туристичне обслуговування укладається в письмовій формі
Крім цього, відповідно до ст. 20 Закону України «Про туризм» до укладення договору на туристичне обслуговування споживачу туристичного продукту має бути надана інформація про: тур оператора (тур агента), його місцезнаходження і поштові реквізити, наявність ліцензії на здійснення туристичної діяльності, сертифікатів відповідності та іншу інформацію відповідно до законодавства про захист прав споживачів. (найменування суб`єкта господарювання, розрахунковий документ, адреса суб`єкта господарювання).
Начальник управління
захисту споживачів Ю.В. Кіслейко