Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області повідомляє, що у випадках фітосанітарних вимог країн – партнерів України, а саме:

  1. Рішення Ради Євразійської економічної комісії від 30.11.2016 №157 «Про затвердження Єдиних карантинних фітосанітарних вимог, які пред’являються до підкарантинної продукції та підкарантинним об’єктам на митному кордоні та на митній території Євразійського економічного союзу», №158 «Про затвердження єдиного переліку карантинних об’єктів Євразійського економічного союзу» та № 159 «Про затвердження Єдиних правил і норм забезпечення карантину рослин на митній території Євразійського економічного союзу».
  2. Директиви Ради 2000/29/ЄС про заходи захисту від інтродукції на територію Спільноти організмів, шкідливих для рослин або рослинних продуктів, та від їхнього поширення на території Спільноти.
  3. Вимоги Республіки Туреччина, Республіка Індонезія, Республіка Кенія, Китайської Народної Республіки та ін.

 А також з метою попередження надходження нотифікацій про невідповідність фітосанітарних заходів в міжнародній торгівлі та завчасної організації обстеження території України пропонуємо надати інформацію про планування проведення обстежень в період 2019 року, та у випадку вимог країни – імпорту щодо експорту об’єкту регулювання із зон, місць і (або) ділянок виробництва, вільних від певного карантинного організму, за процедурою офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів чи одного шкідливого організму відповідно до норм Порядку офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.08.2012 № 487 (далі – Порядок).

Для цього особа має направити листом комплект документів, визначених зазначеним наказом, на адресу Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області (м. Дніпро, вул. Філософська, 39а), а саме:

  1. Заява про встановлення та/або підтримання офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів (додаток 1).
  2. Копія плану земельної ділянки (витягу з документації із землеустрою), на якій планується офіційне встановлення місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів.
  3. Копія документа, який засвідчує право власності або користування (в тому числі оренди) на земельну ділянку, на якій планується офіційне встановлення місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів.
  4. Документ, що підтверджує внесення плати за обстеження посівів сільськогосподарських культур, плодових культур, розсадників, промислових садів, присадибних ділянок та лісосмуг щодо виявлення карантинних організмів для надання та/або підтвердження статусу місця виробництва або виробничої ділянки на вимогу особи, що здійснює виробництво об’єктів регулювання, передбачених Законом України Про карантин рослин, розмір яких визначено Постановою КМУ від 28.12.2011 №1348, яка розміщена за посиланням: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1348-2011

За результатами проведених заходів, пов’язаних зі встановленням та/або підтриманням статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, відповідно до Порядку, присвоюється реєстраційний номер місцю виробництва або виробничій ділянці, вільних від регульованих шкідливих організмів.

Інформація щодо фітосанітарних вимог країн http://www.consumer.gov.ua/ContentPages/Fitosanitarni_Vimogi_Krain/89/.