До уваги батьків при виборі закладу оздоровлення та відпочинку

У ході підготовки до літньої оздоровчої компанії 2019 року та моніторингу інформації ЗМІ, все більше набувають популярності літні табори комерційної форми власності – різнопрофільні табори з денним перебуванням дітей (спортивні, військово-патріотичні, екскурсійні, художні, ІТ-табори, кемпінг тощо), дитячі табори праці та відпочинку, наметові містечка, дитячі центри, позаміські табори і т.і. Як правило, діяльність таких закладів здебільшого спрямована на організацію дозвілля дітей, в тому числі переміщення дітей як в межах населеного пункту, так і поза ним, харчування, проживання тощо. Проте, у більшості випадків, ці табори не мають законних підстав для здійснення своєї діяльності, функціонують без будь-яких дозвільних документів і не мають статусу закладу оздоровлення та відпочинку, в них не створені умови для надання послуг з організації харчування, медичного обслуговування та безпечного перебування дітей.

До уваги батьків! При виборі дитячого табору слід віддавати перевагу офіційно зареєстрованим у державному реєстрі об`єктам, що призначені для оздоровлення та відпочинку дітей. Згідно з Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», юридичні та фізичні особи, до сфери управління яких належать дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, повинні забезпечити їх функціонування та надання відповідних послуг згідно з державними соціальними стандартами оздоровлення та відпочинку дітей, а також відповідно до діючих санітарно-гігієнічних вимог, зокрема, в частині:

  • дотримання нормативів матеріально-технічного забезпечення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку інвентарем та обладнанням для надання медичних послуг;
  • організації виховного процесу та дозвілля дітей;
  • розміщення дітей для оздоровлення та відпочинку на території, у будинках і приміщеннях дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
  • забезпечення дітей повноцінним та безпечним харчуванням у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку відповідно до фізіологічних потреб і енерговитрат.

Слід визначитись із типом табору (з цілодобовим або денним перебуванням дітей, з метою оздоровлення чи відпочинку), типом профільної зміни (період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку, протягом якого дитина крім послуг з оздоровлення та відпочинку отримує комплекс послуг, спрямованих на розвиток певних здібностей та інтересів). Послугами з оздоровлення вважаються комплекси спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що надаються дитячим закладом оздоровлення та відпочинку і спрямовані на відновлення та поліпшення фізичного і психічного стану здоров’я дитини. Відпочинкові послуги – це заходи, спрямовані на організацію дозвілля дітей з дотриманням періоду активного та пасивного відпочинку, організацію раціонального харчування та забезпечення відповідними до вимог умовами проживання.

У дитячих закладах оздоровлення та відпочинку можуть перебувати діти  віком від 7 до 18 років самостійно або за згодою керівника табору – з батьками чи іншими законними представниками.

Наметові містечка влаштовують для дітей і підлітків у віці від 12 років і більше з метою їх відпочинку, придбання навичок безпечної життєдіяльності, самообслуговування, колективізму, перебування у природніх умовах, занять фізичною культурою, спортом, туризмом. Це тимчасово діючий заклад з денним або цілодобовим перебуванням, облаштований на спеціально відведеній території, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам та нормам (Державним санітарним нормам та правилам влаштування, утримання та організації режиму діяльності дитячих наметових містечок).

У таборі повинно постійно здійснюватися медичне обслуговування, тому заклад забезпечується медичними кадрами, належним оснащенням та медикаментами для надання невідкладної допомоги.

Раціональний режим харчування, збалансованість раціону є основними умовами для підвищення опору дитячого організму до захворювань, для нормального росту і розвитку дітей. В період роботи табору діти повинні бути забезпечені якісним та безпечним харчуванням, питною водою у відповідності до гігієнічних вимог. Функціонування закладів відпочинку та оздоровлення, де перебування дітей триває 4 год і більше, без організації харчування категорично заборонено.

Відповідальними за організацію харчування дітей в оздоровчих закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, за матеріально-технічний стан харчоблоку (їдальні, буфету), додержання вимог санітарного законодавства є засновники (власники), керівники цих закладів та організації (підприємства), що забезпечують харчування дітей. Між засновником (власником) навчального, оздоровчого закладу та організацією (підприємством громадського харчування), що має відповідні документи, які дають право на проведення торгівельної діяльності у сфері громадського харчування, укладається угода.

Відповідно до Закону України від 23.12.1997 № 771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», потужності з виробництва та/або обігу харчових продуктів підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством. Відповідальність за виконання вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів покладається на операторів ринку (суб`єктів господарювання – юридичних або фізичних осіб) у межах діяльності, яку вони здійснюють

З метою організації повноцінного та раціонального харчування, недопущення інфекційної захворюваності та харчових отруєнь, харчування дітей у оздоровчих закладах необхідно здійснювати відповідно до державних норм харчування та затвердженого керівником оздоровчого закладу та підприємством-організатором харчування примірного двотижневого меню, що обов`язково погоджується з територіальною установою Держпродспоживслужби.

Крім того, до роботи в закладах оздоровлення і відпочинку провинен допускатися персонал зі спеціальною кваліфікацією, що пройшов профілактичний медичний огляд.

Керівник (засновник, власник) табору є відповідальною особою за організацію і повноту виконання вимог санітарного законодавства працівниками закладу. Керівнику табору необхідно довести до відома територіальні органи Держпродспоживслужби про терміни його відкриття не менш як за 2 місяці та перед заїздом.

Відкриття закладів оздоровлення та відпочинку можливо за умови їх 100 % готовності до роботи та після перевірки табору спеціальною комісією за участі представників Держпродспоживслужби, у результаті чого складається відповідний акт готовності табору встановленої форми.