Інформація для суб’єктів насінництва та розсадництва!

З метою отримання насіння перехреснозапильних сільськогосподарських культур (тритикале, кукурудзи, жита, гречки, ріпаку, сорго зернового, гірчиці, люпину, багаторічних бобових, злакових трав та інших) з високими сортовими показниками посіви необхідно захистити від запилення іншими сортами та генераціями культури шляхом дотримання норм просторової ізоляції. Суб’єкти насінництва і розсадництва, які вирощують перехреснозапильні культури повинні дотримуватись норм просторової ізоляції та узгоджувати розташування насінницьких посівів з відповідним територіальним органом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Питання дотримання норм просторової ізоляції між суб’єктами господарювання регулюється наказом Міністерства аграрної політики та продовольства  України від 07.10.2016 року № 365 «Про затвердження Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів», в якому зазначено, що відповідно до запланованого обсягу виробництва насіння та садивного матеріалу суб’єкт насінництва та розсадництва узгоджує питання не висівання споріднених перехреснозапильних рослин з іншими суб’єктами господарювання, які використовують земельні ділянки, розташовані від насіннєвого посіву на відстані в межах норм просторової ізоляції. За результатами узгодження може укладатися угода про не висівання споріднених перехреснозапильних рослин, а також про взаємні гарантії вчасного знищення падалиці культур, які є джерелом запилення на земельних ділянках в межах просторової ізоляції протягом вегетаційного періоду відповідного року.         

Згідно з Порядком суб’єкти насінництва та розсадництва мають право на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів сортів рослин перехреснозапильних культур перед іншими суб’єктами господарювання, що здійснюють товарне сільськогосподарське виробництво. 

Подання плану-схеми розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних рослин до відповідного територіального органу Держпродспоживслужби проводиться не пізніше 1 березня року, в якому здійснюватиметься сівба.  

Відповідно до Порядку п. 6 право на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів перехреснозапильних культур мають суб’єкти насінництва та розсадництва після затвердженого плану-схеми. Інші суб’єкти господарювання обов’язково повинні бути попереджені про затвердження плану–схеми вирощування насіннєвого матеріалу та не розміщувати посіви споріднених перехреснозапильних рослин на відстані в межах норм просторової ізоляції.         Підставою для відмови в наданні переваги при розташуванні насіннєвих посівів перехреснозапильних рослин є відсутність суб’єкта насінництва та розсадництва у Державному реєстрі суб’єктів насінництва та розсадництва.   

Нагадуємо: відповідно до статті 13 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» суб’єкти насінництва та розсадництва мають право вимагати відшкодування завданих збитків від перехресного запилення посівів перехреснозапильних культур іншим сортом внаслідок порушення їхнього права на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів.

План-схеми розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних культур, завірені підписом і печаткою, для отримання права на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів суб’єкти насінництва та розсадництва Дніпропетровської області можуть подати до відділу контролю у сфері насінництва та розсадництва Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Менахем – Мендл Шнеєрсона, б. 58.