Контроль за лісовим насінництвом

Ліси Дніпропетровської області не мають промислового значення, а виконують екологічні, природоохоронні, санітарні, рекреаційні та захисні функції. Вся площа лісового фонду Дніпропетровської області виключена з розрахунку рубок головного користування. Тому з метою поліпшення якісного складу лісів у Дніпропетровській області проводяться лише рубки формування і оздоровлення. Рубки догляду – це лісогосподарський захід, спрямований на формування стійких високопродуктивних насаджень, збереження і посилення їх корисних функцій і своєчасне використання деревини. Вони проводяться шляхом періодичного вирубування частини дерев, подальше зростання яких у складі насаджень недоцільне, а для решти дерев створюються сприятливі умови для їх росту.

Загальна площа лісового фонду Дніпропетровської області становить 96300га, з них вкриті лісовою рослинністю – 65000 га, природно – заповідний фонд – 16300 га, кількість заповідних об’єктів – 44 шт., середній вік насаджень – 40 років, лісорозведення становить 900 га.

Одним із найбільших лісів Дніпропетровської області є «Самарський ліс». Його довжина становить 30 км, ширина 6 км, загальна площа приблизно 15000 га.

Лісогосподарські підприємства області проводять лісокультурну діяльність в 2-х напрямках – лісовідновлення та лісорозведення. Лісовідновлення – це відновлення лісу на територіях, що раніше були вкриті лісом. Щорічно лісгоспи області відновлюють площі близько 200 га., практично повністю відновлюючи ліси які загинули внаслідок стихійного лиха або техногенних факторів. Лісовідновлення здійснюється такими способами:                        

  • природне – забезпечення збереження молодняку та підросту під час рубок лісу, також включає проведення комплексу лісівничих заходів, які сприяють появі самосіву і підросту після рубок;  
  • штучне створення лісових культур. Основне завдання штучного лісовідновлення  створення у найкоротший терміни господарсько-цінних та стійких деревостанів. Це завдання вирішується лише при застосуванні комплексу науково обґрунтованих лісокультурних і лісогосподарських заходів.

Лісорозведення передбачає створення захисних лісових насаджень на непридатних для використання в сільському господарстві (яри, балки, піски), деградованих і малопродуктивних землях, галявинах і пустирях, рекультивованих землях. 

Головною  передумовою створення продуктивних, якісних і стійких лісових насаджень є ведення лісового насінництва.

Лісове насінництво – це діяльність, щодо виробництва, заготівлі, збереження насіннєвого контролю, реалізації, транспортування й використання насіння лісових порід і важливого на сьогоднішній день їх сортового контролю. Основна мета лісового насінництва – гарантоване забезпечення відтворення лісів районованим насінням із високими спадковими й посівними властивостями. Зростаюча потреба лісового господарства у високоякісному насінні, насамперед основних лісотвірних порід вимагає особливого ставлення до лісового насінництва. Розвиток лісового насінництва обов’язково має відбуватися з урахуванням стратегії розвитку лісового господарства в цілому, оскільки є невід’ємною його частиною.

Високий рівень лісового насінництва забезпечується організацією насіннєвого контролю, який передбачає систему заходів фенологічних спостережень та контролю за якістю насіння, дотримання технологій переробки лісонасінної сировини, зберігання насіння та підготовки його до висівання.

Контролем лісового насінництва займається відділ насінництва та розсадництва Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області. До повноважень Відділу належать здійснення державного нагляду (контролю) за:  

  • діяльністю суб’єктів усіх форм власності і господарювання у сфері  насінництва та розсадництва, включаючи лісове та квітково-декоративне насінництво та розсадництво;  
  • дотриманням вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва, обігом насіння і садивного матеріалу на території  області;                                                                      
  • дотриманням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин на підприємствах, в установах і організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування  і форми власності.