Державний та внутрішньогосподарський насіннєвий контроль

Ведення сучасного насінництва в Україні ґрунтується на суворому дотриманні вимог, передбачених у державних і міждержавних стандартах на сортові і посівні якості насіння, на методи визначення посівних якостей насіння та порядку інспектування сортових посівів.  

Насіннєвий контроль – це система заходів контролю за якістю насіння сільськогосподарських культур. Завдання насінництва полягає не тільки в розмноженні сортового насіння, а й у збереженні його високих сортових і посівних якостей. Тому в процесі розмноження насіння здійснюється постійний насіннєвий контроль. В усіх сільськогосподарських підприємствах, науково-дослідних установах постійно має здійснюватися державний та внутрішньогосподарський контроль.

Державний нагляд ( контроль) здійснює в межах своїх повноважень відділ контролю в сфері насінництва та розсадництві Управління фітосанітарної безпеки  Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області  й полягає у виявленні та запобіганні порушень вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва;  вимог, передбачених статтею 13 Закону України  «Про насіння і садивний матеріал», який розроблений та доповнений поправками з урахуванням міжнародних стандартів аналізу насіння, прийнятих на Конгресі Міжнародної асоціації з насіннєвого контролю (ISTA), згідно якого  суб’єкти насінництва та розсадництва зобов’язані:

  • додержуватися технологічних і методичних вимог у сфері насінництва та розсадництва щодо збереження сортових якостей, біологічних і урожайних властивостей сорту та посівних якостей насіння і садивного матеріалу;
  • вести щодо кожного сорту насінницьку документацію за встановленими формами і зберігати її протягом трьох років;
  • здійснювати внутрішньогосподарський контроль за виробництвом та обігом насіння і садивного матеріалу;
  • у разі створення базових маточних насаджень формувати їх вихідним садивним матеріалом багаторічних рослин, отриманих від базових розсадників.

Внутрішньогосподарський контроль проводиться безпосередньо в господарствах. Мета внутрішньогосподарського контролю – усунення причин, які призводять до сортового засмічення, зниження якості насіння в процесі вегетації, збирання, очищення, складування, зберігання та транспортування. Контроль передбачає дотримання правил розмноження сортового насіння, ведення документацій в межах господарства і включає такі етапи:

  • внутрішньогосподарський контроль при вирощуванні насіння;
  • внутрішньогосподарський контроль при збиранні та доробці насіння;
  • внутрішньогосподарський контроль при зберіганні насіння.

Аналізуючи вищезазначене, ми бачимо, що дотримання вимог Закону України «Про насіння і садивний матеріал» в частині насіннєвого контролю забезпечить суб’єкт насінництва в розмноженні якісного насіння та збереженні його високих сортових і посівних якостей й збільшенні урожайності насіння.