Доробка, сертифікація насіння ранніх зернових та підготовка до закладання на довготривале зберігання ярих зернових культур.

На території Дніпропетровської області завершено збирання зернових культур. Наступними етапами внутрішньогосподарського контролю є доробка насіння, сертифікація з метою визначення посівних якостей та підготовка до закладання ярих зернових культур. Суб’єкти насінництва та розсадництва, які планують здійснювати реалізацію насіння, зобов’язані оформити документацію на насіння відповідно до статті 15 Закону України «Про насіння та садивний матеріал». Процедуру проведення сертифікації визначає «Порядок проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та садивний матеріал та форми сертифікатів на насіння та садивний матеріал», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 року № 97.

Наявність сертифіката, що засвідчує сортові якості, та сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння, в подальшому дає право на реалізацію насіння суб’єктам господарювання, які занесені до Державного Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва. Відповідно до ст. 17 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» кожна партія насіння та садивного матеріалу, призначена для реалізації повинна супроводжуватись:

– Сертифікатом, що засвідчує його сортові якості;

– Сертифікатом, що засвідчує його посівні якості.

Садивний матеріал – Сертифікатами, що засвідчують його сортові якості, та сертифікатами, що засвідчують його товарні якості.

Крім того, відповідно до п. 28 «Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння або садивний матеріал» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 року № 97, кожна партія насіння та садивного матеріалу для реалізації повинна супроводжуватися:

– «Атестатом на насіння» – оригінальне (добазове) та елітне – (базове) насіння;

– «Свідоцтвом на насіння» – насіння репродукцій (сертифіковане);

– «Свідоцтвом на гібридне насіння» – насіння першого покоління гібридів.

У разі перепродажу посередник (перекупник) виписує нові супровідні документи про якість насіння (під свою відповідальність), а саме: «Атестат на насіння», «Свідоцтво на насіння» та «Свідоцтво на гібридне насіння».

Реалізація насіння або садивного матеріалу, без супровідних документів про їх походження та якість, забороняється законодавством України.

Згідно до ст. 21 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» насіння, що вводиться в обіг, обов’язково маркується і пакується. Етикетки повинні відповідати формі передбаченій Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.07.17 р № 348 «Про затвердження Порядку маркування та пакування партій насіння і форми етикетки».

Обов’язковому пакуванню та маркуванню підлягають усі партії добазового та базового насіння незалежно від призначення, а також партії сертифікованого насіння першої генерації, призначені для реалізації.

Партії сертифікованого насіння нижчих генерацій, які призначені для реалізації, допускається зберігати без пакування (у засіках, буртах), але з обов’язковим маркуванням.

Етикетка повинна містити усю необхідну інформацію про партію насіння. Інформація зазначена в супровідних документах повинна відповідати інформації нанесеній на етикетки.

Слід розуміти, що початок зберігання насіння розпочинається в бункері комбайна у вигляді свіжозібраного вороху. Під час перевезення на тік, насіння зберігається в транспортних засобах. Лише після закінчення повного циклу післязбиральної обробки – сушіння, очищення, сортування, тощо, насіння закладають у комори, на довготривале зберігання.

Термін зберігання може бути різним. Насіння озимих культур висівається вже через 1 – 1,5 міс. після збирання, ярих через 7-8 місяців. Насіння, що закладається на зберігання, до часу посіву повинне зберегти посівні якості і мати здатність давати здорові і сильні рослини наступного покоління.

При зберіганні необхідно запобігти видовому, сортовому засміченню насіння. Для цього складають план розміщення насіння в насіннєсховищах.

Відповідно до ДСТУ 2240-93, сховища повинні бути критими та сухими, знезараженими від комірних шкідників. Мішки зберігають при вологості насіння, яка не перевищує стандартну, на настилах або піддонах, віддалених від підлоги не менше ніж на 15 см, а від стіни – 70 см. Розміри штабелів та відстань між ними повинні сприяти відбору проб насіння з будь-якого місця і проведенню технологічних операцій. При зберіганні насіння насипом висота бурту не повинна перевищувати: для олійних – 1,5 м, інших культур – 2 м. У складських приміщеннях з активною вентиляцією висота бурту насіння зернових культур допускається до 3 м. Слід уникати розміщення в сусідніх засіках насіння важковідокремлюваних культур (жито і пшениця, ячмінь і овес).

Усі партії добазового та базового насіння незалежно від призначення, а також партії сертифікованого насіння першої генерації, призначені для реалізації підлягають обов’язковому пакуванню та маркуванню. Партії сертифікованого насіння нижчих генерацій, які призначені для реалізації, допускається зберігати без пакування (у засіках, буртах), але з обов’язковим маркуванням.

Упаковки призначені для зберігання насіння повинні бути цілими, міцними, чистими, сухими і знезараженими від шкідників і збудників хвороб. Для пакування насіння, призначеного для реалізації, використовують лише нові упаковки.

Слід також зазначити, що упаковки повинні забезпечувати надійну цілісність їх вмісту під час зберігання і транспортування та унеможливлювати зміну їх вмісту після закриття упаковок.

Необхідно забезпечити повне зберігання сухого насіння від псування і засміченості іншими культурами і сортами.

Кожна партія насіння, що зберігається, повинна пройти перевірку посівних якостей та отримати Сертифікат, що засвідчують посівні якості насіння, згідно з встановленою формою, а до закінчення терміну дії документу про якість, здійснити аналіз повторно.

Сертифікат,  що  засвідчує  посівні  якості  насіння  або товарні  якості  садивного матеріалу, набирає чинності з дати його видачі.
Строк дії сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння становить:
– на насіння озимих культур, перевіреного за життєздатністю, – до закінчення сівби в поточному році;
– на насіння озимих та ярих зернових культур – чотири місяці;
– на насіння овочевих, баштанних, кормових культур до II категорії – вісім місяців, III і наступних категорій – шість місяців;
– на насіння кукурудзи, протруєної та затареної, – один рік;
– на насіння соняшнику, протруєного та затареного, – чотири місяці.

Згідно з чинним законодавством, контроль за додержанням суб’єктами насінництва та розсадництва вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва здійснюють спеціалісти відділу контролю в сфері насінництва та розсадництва управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, які також проводять консультативну та  роз’яснювальну роботу серед суб’єктів господарювання та фізичних осіб, спрямовану  на попередження  порушень чинного законодавства у сфері насінництва та розсадництва.