Адміністративні послуги

Платні адміністративні послуги

1. Видача дозволу (санітарного паспорту) на проведення робіт з джерелами іонізуючих випромінювань в установах України

2. Видача дозволу (санітарного паспорту) на постійні перевезення ДІВ (радіоактивних речовин і матеріалів, пристроїв і установок із джерелами іонізуючих випромінювань і радіоактивних відходів) спеціалізованим транспортним засобом

3. Видача дозволу (санітарного паспорту) на право експлуатації рентгенівського кабінету (зберігання та експлуатації пересувних і переносних (палатних) рентгенівських апаратів) лікувально-профілактичних закладів

4. Видача експлуатаційного дозволу оператору ринку, що провадить діяльність пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження

5. Видача карантинного сертифіката партії вантажу

6. Видача фітосанітарного сертифіката партії вантажу

7. Видача фітосанітарного сертифіката на реекспорт партії вантажу

8. Видача сертифікату здоров’я для харчових продуктів нетваринного походженння

Заява
у довільній формі

Безоплатні адміністративні послуги

1. Видача дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання

2. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

3. Анулювання документу дозвільного характеру

4. Переоформлення документу дозвільного характеру

5. Видача листа про прийняття рішення щодо можливості/неможливості видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб`єкта господарювання, об`єкт якого відповідно до законодавства належить до другої або третьої групи

6. Видача листа – довідки на перевезення (перезахоронення) трупу

7. Погодження скиду забруднюючих речовин у відкриті водні об’єкти

Заява
у довільній формі

8. Погодження реєстрової карти об’єкту утворення, оброблення та утилізації відходів (ОУВ форма1; ООУВ форма 2)

Заява
у довільній формі

9. Погодження паспорту місця видалення відходів (МВВ) та утилізації відходів

Заява
у довільній формі

10. Видача санітарного паспорту на право одержання, зберігання і застосування пестицидів і мінеральних добрив

Заява
у довільній формі

12. Проведення державної реєстрації потужностей

13. Видача експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів):
з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; 
з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів