Адміністративні послуги

ПЕРЕЛІК АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

 1. Видача дозволу (санітарного паспорту) на проведення робіт з джерелами іонізуючих випромінювань в установах України.
 1. Видача дозволу (санітарного паспорту) на постійні перевезення ДІВ (радіоактивних речовин і матеріалів, пристроїв і установок із джерелами іонізуючих випромінювань і радіоактивних відходів) спеціалізованим транспортним засобом.
 1. Видача дозволу (санітарного паспорту) на право експлуатації рентгенівського кабінету (зберігання та експлуатації пересувних і переносних (палатних) рентгенівських апаратів) лікувально-профілактичних закладів.
 1. Видача дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання.
 1. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства .
 1. Анулювання документу дозвільного характеру.
 1. Переоформлення документу дозвільного характеру .
 1. Видача листа про прийняття рішення щодо можливості/ неможливості видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб`єкта господарювання, об`єкт якого відповідно до законодавства належить до другої або третьої групи .
 1. Видача експлуатаційного дозволу оператору ринку, що провадить діяльність пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження .
 1. Видача карантинного сертифіката партії вантажу.
 1. Видача фітосанітарного сертифіката партії вантажу.
 1. Видача фітосанітарного сертифіката на реекспорт партії вантажу.

ПЕРЕЛІК ПОГОДЖУВАЛЬНИХ ТА РЕЄСТРАЦІЙНИХ ПРОЦЕДУР

 1. Погодження проекту гранично-допустимого скиду (ГДС) забруднюючих речовин у відкриті водні об’єкти.
 1. Погодження реєстрової карти об’єкту утворення, оброблення та утилізації відходів.
 1. Погодження паспорту місця видалення відходів.
 1. Видача санітарного паспорту на право одержання, зберігання і застосування пестицидів і мінеральних добрив.
 1. Видача листа – довідки на перевезення (перезахоронення) трупу.
 1. Погодження документації з радіаційної безпеки відповідно до ДСП 6.177-2005-09-02 «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України».
 1. Погодження примірного двотижневого меню раціонального харчування дітей і підлітків в навчальних та інтернатних закладах Дніпропетровської області.
 1. Погодження асортименту буфетної продукції в навчальних закладах (коледж, СУЗ, ПТУ, ВУЗ) Дніпропетровської області.
 1. Погодження режиму роботи (навчання та виховання) навчальних та інтернатних закладів.
 1. Погодження розкладу уроків (навчально-трудового навантаження) в начальних та інтернатних закладах.
 1. Проведення державної реєстрації потужностей.
 1. Видача сертифікату здоров’я для харчових продуктів нетваринного походження.
 1. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв виноробної продукції вимогам законодавства.