Адміністративні послуги

1. Видача дозволу на всі види досліджень з мікроорганізмами ІІ групи патогенності (небезпеки) або матеріалом підозрілим на їх вміст (за винятком установ медичного профілю); дозволу на всі види досліджень та експериментальні роботи з мікроорганізмами ІІІ-ІV групи патогенності (небезпеки) або матеріалом підозрілим на їх вміст (в т.ч. приватним лабораторіям); дозволу на всі види досліджень та експериментальні роботи з мікроорганізмами ІV групи патогенності (небезпеки) або матеріалом підозрілим на їх вміст (в т.ч. приватним лабораторіям)

2. Видача дозволу на проведення робіт з використанням джерел неіонізуючого випромінювання

3. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

4. Анулювання документу дозвільного характеру

5. Переоформлення документу дозвільного характеру

6. Видача листа про прийняття рішення щодо можливості/ неможливості видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб`єкта господарювання, об`єкт якого відповідно до законодавства належить до другої або третьої групи

7. Видача листа – довідки на перевезення (перезахоронення) трупу

8. Погодження скиду забруднюючих речовин у відкриті водні об’єкти

Форма заяви
(у довільній формі)

9. Погодження реєстрової карти об’єкту утворення, оброблення та утилізації відходів

Форма заяви
(у довільній формі)
10. Погодження паспорту місця видалення відходів (МВВ) та утилізації відходів
Форма заяви
(у довільній формі)

11. Видача сертифікату здоров’я для харчових продуктів нетваринного походженння

Форма заяви
(у довільній формі)
12. Видача санітарного паспорту на право одержання, зберігання і застосування пестицидів і мінеральних добрив
Форма заяви
(у довільній формі)

13. Видача санітарного паспорту на транспортний засіб для перевезення пестицидів та агрохімікатів

Форма заяви
(у довільній формі)

14. Видача дозволу на проведення фумігаційних робіт

Форма заяви
(у довільній формі)

15. Затвердження експортних потужностей

16. Проведення державної реєстрації потужностей

17. Видача експлуатаційного дозволу операторам потужностей (об’єктів) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; на потужностях (об’єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

18. Реєстрація осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з виробництвом та обігом об’єктів регулювання

Призупинено видачу
19. Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів
Інформаційна картка
Форма заяви
Призупинено видачу
20. Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров’я населення
Інформаційна картка
Форма заяви
Призупинено видачу
21. Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи матеріалів, у яких обґрунтовується зменшення розмірів санітарно-захисної зони (СЗЗ) об’єкту IV,V класів небезпеки
Інформаційна картка
Форма заяви
Призупинено видачу
22. Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об’єктів поводження з відходами
Інформаційна картка
Форма заяви
Призупинено видачу
23. Видача висновку державної санітарно — епідеміологічної експертизи документації на розроблювану техніку, технології, устаткування, інструменти
Інформаційна картка
Форма заяви
Призупинено видачу
24. Видача висновку державної санітарно — епідеміологічної експертизи щодо продукції, напівфабрикатів, речовин, матеріалів та небезпечних факторів, використання, передача або збут яких може завдати шкоду здоров’ю
Інформаційна картка
Форма заяви
25. Видача дозволу (санітарного паспорту) на проведення робіт з джерелами іонізуючих випромінювань в установах України
26. Видача дозволу (санітарного паспорту) на постійні перевезення ДІВ (радіоактивних речовин і матеріалів, пристроїв і установок із джерелами іонізуючих випромінювань і радіоактивних відходів) спеціалізованим транспортним засобом
27. Видача дозволу (санітарного паспорту) на право експлуатації рентгенівського кабінету (зберігання та експлуатації пересувних і переносних (палатних) рентгенівських апаратів) лікувально-профілактичних закладів

28. Видача експлуатаційного дозволу оператору ринку, що провадить діяльність пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження

29. Видача міжнародного ветеринарного сертифікату (для країн СНД  — ветеринарного свідоцтва форма №1)  на живих тварин під час переміщення за межі України

30. Видача міжнародного ветеринарного сертифікату (для країн СНД — ветеринарного свідоцтва форма №2) на продукти тваринного походження під час переміщення за межі України

31. Видача міжнародного ветеринарного сертифікату (для країн СНД – ветеринарного свідоцтва форма №3) на технічну сировину та корми під час переміщення за межі України

32. Видача ветеринарних документів:
1) ветеринарні свідоцтва (для України – форми № 1 та № 2) – при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною);
2) ветеринарні довідки – при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною).

33. Видача карантинного сертифіката партії вантажу

34. Видача фітосанітарного сертифіката партії вантажу

35. Видача фітосанітарного сертифіката на реекспорт партії вантажу