Погодження паспорту місця видалення відходів (МВВ) та утилізації відходів

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1. Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області:
49006, м. Дніпро, вул.Філософська,39а

Відділ ЦНАП «Правобережний»:
49000, м. Дніпро,
проспект Дмитра Яворницького,75, кімн.105
(1-й поверх)

Відділ ЦНАП «Лівобережний»:
49051, м. Дніпро,
проспект Слобожанський,31Д
(2-ий поверх)

2. Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги
Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області:
Понеділок: з 8.15 до 17.00
Вівторок: з 8.15 до 17.00
Середа: з 8.15 до 17.00
Четвер: з 8.15 до 17.00
П’ятниця: з 8.15 до 15.45
Субота: вихідний
Неділя: вихідний
обідня перерва з 12.15 до 12.45
Kрім святкових днів
Відділ ЦНАП «Правобережний»:
Понеділок: з 9.00 до 18.00
Вівторок: з 9.00 до 18.00
Середа: з 9.00 до 20.00
Четвер: з 9.00 до 18.00
П’ятниця: з 9.00 до 16.45
Субота: з 9.00 до 16.40
Неділя: вихідний
Kрім святкових днів
Відділ ЦНАП «Лівобережни»:
Понеділок: з 9.00 до 18.00
Вівторок: з 9.00 до 18.00
Середа: з 9.00 до 20.00
Четвер: з 9.00 до 18.00
П’ятниця: з 9.00 до 16.45
Субота: з 9.00 до 16.40
Неділя: вихідний
Kрім святкових днів
3. Телефон/факс(довідки),адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області:
Тел.: (056) 770-83-22, (068) 565-46-39
Факс: (056) 770-83-25,
E-mail: gudpss@dp.consumer.gov.ua

ЦНАП «Правобережний»:
Тел.: (056) 745-30-26
E-mail: dnepr-cnap@ukr.net
www.cnap.dniprorada.gov.ua

ЦНАП «Лівобережний»:
Тел.: (068) 237-52-76, (099) 602-10-02
E-mail: dnepr-cnap@ukr.net
www.cnap.dniprorada.gov.ua

Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області:
www.e-services.dp.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України

4.1. Закон України  від 06.09.2012 №5203-VI «Про адміністративні послуги» стаття 8.

4.2. Закон України від 24.02.1994 №4004-XII «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» п. «в» статті 41.

4.3. Закон України від 05.03.1998 №187/98-ВР «Про відходи» стаття 6, 26, 28.

5. Акти Кабінету Міністрів України (назва , дата та номер, пункт)
6. Акти центральних органів виконавчої влади

6.1. Наказ Міністерства охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України від 14.01.1999 №12 «Про затвердження Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів».

6.2.«Санитарные правила устройства и содержания полигонов для твердых бытовых отходов» №2811-83 от 16.05.1983.

6.3. Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 01.12.2010 №435 «Про затвердження Правил експлуатації полігонів побутових відходів», зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22.12.2010 за №1307/8602.

6.4. Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, затверджене наказом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 25.02.2016 №18.

7. Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання адміністративної послуги

Виконання вимог Законів України.

9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

9.1. Заява на ім’я начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області (у довільній формі).

9.2. Повідомлення облдержадміністрації власників МВВ про необхідність складання паспортів МВВ та термін їх реєстрації (за наявності).

9.3. Викопіювання МВВ з нанесенням санітарно-захисної зони.

9.4. Відомості про визначення складу і властивостей відходів та про ступінь небезпечності відходів для навколишнього природного середовища та здоров`я людини.

9.5 Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об’єктів поводження з відходами.

9.6. Результати лабораторних досліджень щодо впливу місць зберігання відходів на навколишнє природне середовище.

9.7. Висновки галузевих експертиз або фахівців та інші матеріали, що характеризують виробництво за показниками безпечності та класами небезпеки відходів (за наявності).

9.8. Проект паспорту місця видалення відходів (у 2-х екземплярах).

 

Вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

– суб’єкт звернення подає документи , вказані в п.9.2 – 9.7 у вигляді оригіналу, або копії, завіреної підписом та  печаткою керівника;

 – документи, вказані в п.9.8 надаються у 2-ох екземплярах.

 – після розгляду у разі погодження 1 екземпляр паспорту МВВ повертається суб’єкту звернення.

 – у разі надання листа – відмови  – суб’єкту звернення на опрацювання повертаються всі документи, вказані в п.9.2-9.8.

 

У разі  направлення суб’єктом звернення документів до ЦНАП  в он-лайн сервісі:

– заява, вказана в пункті 9.1 надається в електронному вигляді, документи, вказані в пунктах 9.2-9.7 направляються в електронному вигляді (скановані копії).

10. Порядок та спосіб подання документів,необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява та документи, що додаються до неї, подаються  особисто (або в он-лай сервісі) суб’єктом звернення (фізична особа, юридична особа) чи уповноваженою ним особою адміністратору  ЦНАП або подаються до Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.

11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається безоплатно.

12. Строк надання адміністративної послуги

Протягом  30 календарних днів з дня надання суб`єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання адміністративної послуги.

13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

13.1. Подання суб’єктом звернення неповного пакету документів, необхідних для погодження паспорту МВВ, згідно із встановленим вичерпним переліком.

13.2. Виявлення в документах, поданих суб’єктом звернення, недостовірних відомостей.

13.3 Негативний висновок за результатами проведених лабораторних досліджень щодо впливу місць зберігання відходів на навколишнє природне середовище, галузевих експертиз або фахівців.

 13.4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

13.5. Порушення інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів (Затверджено Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України 14.01.1999 №12).

14. Результат надання адміністративної послуги

Лист – погодження паспорту місця видалення відходів у письмовому вигляді з грифом «погодження» на титульному листі паспорту місця видалення відходів або письмове повідомлення про відмову у наданні адміністративної послуги.

15. Способи отримання відповіді(результату)

Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу, або надсилає поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання результату надання адміністративної послуги на адресу суб’єкта звернення, або у випадках, передбачених чинним законодавством, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (у разі звернення через ЦНАП або в режимі он-лайн-сервісу).

Працівник Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу, або надсилає поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання результату надання адміністративної послуги на адресу суб’єкта звернення, або у випадках, передбачених чинним законодавством, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (у разі звернення суб’єкту господарювання до Головного управління).

16. Примітка

Рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області можуть бути оскаржені в суді відповідно до статті 55 Конституції України та до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.