Видача сертифікату здоров’я для харчових продуктів нетваринного походженння

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1. Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області:
49006, м. Дніпро, вул.Філософська,39а

2. Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Понеділок – з 8.15 до 17.00;
Вівторок – з 8.15 до 17.00;
Середа – з 8.15 до 17.00;
Четвер – з 8.15 до 17.00;
П’ятниця – з 8.15 до 15.45;
Обідня перерва з 12:15 до 12:45

Крім суботи,неділі та святкових днів.

3. Телефон\факс (довідки), адреса електронної пошти на веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області:
Тел.: (056) 770-83-22, (068) 565-46-39
Факс: (056) 770-83-25,
E-mail: gudpss@dp.consumer.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України

4.1. Закон України  від 06.09.2012 №5203-VI «Про адміністративні послуги» стаття 8.

4.2. Закон України від 18.05.2017 №2042-V-III «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» (пункти 2,3,4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення»).

4.3. Закон України від 23.12.1997 №771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»  статті 26, 60.

5. Акти Кабінету Міністрів України

6. Акти центральних органів виконавчої влади

6.1. Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, затверджене наказом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 28.07.2017 №620.

6.2. Методичні рекомендації Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо оформлення сертифіката здоров’я при експорті харчових продуктів нетваринного походження (оприлюдненого на офіційному сайті Держпродспоживслужби http://www.consumer.gov.ua).

6.3. Бланк сертифіката здоров’я для харчових продуктів нетваринного походження, затверджений головою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 08.06.2016 року (оприлюдненого на офіційному сайті Держпродспожив-служби http://www.consumer.gov.ua).

 

7. Акти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання адміністративної послуги

Виконання вимог Законів України.

9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

9.1. Заява на ім’я начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області щодо видачі сертифікату здоров’я для харчових продуктів нетваринного походження.

9.2. Документ, який підтверджує внесення плати за видачу сертифікату здоров’я для харчових продуктів нетваринного походження.

9.3. Інформаційна довідка за підписом керівника суб’єкта звернення та скріплена печаткою підприємства (за наявності), яка повинна містити наступні данні (необхідні для заповнення сертифікату здоров’я):

– відправник  – назва (ім’я), адреса, поштовий індекс і номер телефону оператора ринку (особи),яка відправляє вантаж (продавець або виробник);

– одержувач  – назва (ім’я), адреса, поштовий індекс і номер телефону компанії (особи), яка відповідальна за отримання вантажу (покупець);

– місце походження (виробник) – вказується назва, адреса виробництва вантажу; номер ухвалення/ реєстраційний номер;

– назва країни походження; регіону походження;

– назва країни призначення та код ISO  для даної країни;

– регіон призначення – вказується назва області призначення (якщо відомо);

– місце завантаження – вказується морський порт,аеропорт, склад,залізнична станція,холодильник підприємства, митно –ліцензійного складу;

– вид транспорту та ідентифікація (вказується номер рейсу, назву судна, номер автомобіля і т.ін.);

– номери комерційних документів (товарно-транспортна накладна, специфікація на вантаж,який супроводжується даним сертифікатом);

– вхідний прикордонний пост – вказується порт прибуття, аеропорт прибуття, наземний прикордонний інспекційний пост перетину кордону;

– умови зберігання та транспортування (температура) – вказуються відповідні умови зберігання харчових продуктів та їх транспортування;

– найменування товару та опис – вказується назва товару та міжнародна назва для того щоб було зрозуміло тип обробки продукту;

– номер партії або дата маркування товару;

– термін придатності товару;

– міжнародний код товару (HS коди Всесвітньої митної організації);

– кількість та вид упаковок – вказується точна кількість пакетів, ящиків, мішків тощо, а також тип пакування;

– номер контейнера та номер пломби;

– вага нетто – вказується загальна вага нетто в кілограмах (кг); для людського споживання.

9.4. Результати лабораторних досліджень (випробувань), які проводяться на вимогу країни призначення або заяви оператора ринку.

9.5. Вимоги країни призначення щодо показників якості та безпеки продукції.

Вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

– суб’єкт звернення подає  усі матеріали, документи, вказані у п.п.9.2 – 9.5 в  одному примірнику  у вигляді оригіналу, або копії, завіреної підписом та  печаткою заявника;

–  надані  матеріали не повертаються.

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Суб’єкт звернення (фізична особа, юридична особа) подає заяву та документи, що додаються до неї, до Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області:

  • особисто (при наявності документа, що посвідчує особу);
  • через уповноважену ним особу (для уповноваженої особи додатково – довіреність);
  • надсилає поштою або у випадках, передбачених чинним законодавством, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Видача сертифікату здоров’я для харчових продуктів нетваринного походження є платною адміністративною послугою.

11.1. Нормативно-правові акти на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

11.1.1. Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI «Про адміністративні послуги», стаття 11.

11.1.2. Закон України від 23.12.1997 №77/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»  стаття 60 пункт 3.

11.1.3. Закон України від 18.05.2017 №2042-V-III «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» (пункти2,3,4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення»).

11.2. Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Розмір плати, яка стягується з операторів ринку на користь компетентного органу за видачу міжнародного сертифіката на вантаж з харчовими продуктами нетваринного походження, становить 0,05 місячного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на дату відповідного звернення оператору ринку.

11.3. Розрахунковий рахунок для внесення плати

Розрахунковий рахунок: 31258279194706
Отримувач: Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області
Код отримувача (ЄДРПОУ): 40359593
Адреса: 49006, м. Дніпро, вул. Філософська, 39-А
Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код банку (МФО): 820172
Призначення платежу: «Плата за видачу сертифікату здоров’я».  

12. Строк надання адміністративної послуги

Не пізніше одного робочого дня з дати звернення оператора ринку до територіального органу компетентного органу (без урахування часу, необхідного для проведення лабораторних досліджень (випробувань), якщо такі вимагаються країною призначення), за умови що в результаті перевірки вантажу встановлено його відповідність вимогам країни призначення.

13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

13.1. Подання суб’єктом звернення неповного пакету документів, необхідних для видачі сертифікату здоров’я, згідно із встановленим вичерпним переліком.

13.2. Виявлення в документах, поданих суб’єктом звернення, недостовірних відомостей.

13.3. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

14. Результат надання адміністративної послуги

Видача сертифікату здоров’я або письмового повідомлення про відмову у наданні адміністративної послуги.  

15. Способи отримання відповіді (результату)

Працівник Головного управління Держпрод-споживслужби в Дніпропетровській області видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу, або надсилає поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання результату надання адміністративної послуги на адресу суб’єкта звернення, або у випадках, передбачених чинним законодавством, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

16. Примітки

Рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області можуть бути оскаржені в суді відповідно до статті 55 Конституції України та до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.