Видача санітарного паспорту на транспортний засіб для перевезення пестицидів та агрохімікатів

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1. Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області:
49006, м. Дніпро, вул.Філософська,39а

2. Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Понеділок – з 8.15 до 17.00;
Вівторок – з 8.15 до 17.00;
Середа – з 8.15 до 17.00;
Четвер – з 8.15 до 17.00;
П’ятниця – з 8.15 до 15.45;
Обідня перерва з 12:15 до 12:45

Крім суботи,неділі та святкових днів.

3. Телефон\факс (довідки), адреса електронної пошти на веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області:
Тел.: (056) 770-83-22, (068) 565-46-39
Факс: (056) 770-83-25,
E-mail: gudpss@dp.consumer.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України

4.1. Закон України  від 06.09.2012 №5203-VI «Про адміністративні послуги» стаття 8.

4.2. Закон України від 24.02.1994 №4004-XII «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» стаття 25.

4.3. Закон України від 02.03.1995 №86/95-ВР «Про пестициди і агрохімікати» статті 11, 16-3.

5. Акти Кабінету Міністрів України

6. Акти центральних органів виконавчої влади

6.1. Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, затверджене наказом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 28.07.2017 №620.

6.2. ДСП 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві», затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 03.08.1998 №1, пункти 4.1, 4.5.

6.3. Наказ МВС України від 26.07.2004 №822 «Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів».

7. Акти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання адміністративної послуги

Виконання вимог Законів України.

9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

9.1. Заява на ім’я начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області щодо проведення санітарно-епідемічного обстеження транспортного засобу та видачі санітарного паспорту (у довільній формі).

9.2. Погоджений Держпродспоживслужбою та Державтоінспекцією маршрут руху автотранспорту для перевезення пестицидів.

9.3. Технічний паспорт на транспортний засіб.

9.4. Затверджений керівником підприємства список осіб, допущених до роботи з пестицидами і агрохімікатами (транспортування) та відомості про їх забезпечення засобами індивідуального захисту (ЗІЗ).

Для осіб вказаних у пункті 9.4:

9.5. Допуск (посвідчення) на право здійснення робіт з застосування пестицидів та агрохімікатів.

9.6. Посвідчення про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного проведення робіт з пестицидами та агрохімікатами.

9.7. Медична книжка особи, яка працює з пестицидами.

9.8. Відомості щодо проходження інструктажу супроводжуючим, водієм.

 

Вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

  • суб’єкт звернення подає  усі   матеріали, документи, вказані у п.9.2 – 9.8 в одному примірнику  у вигляді оригіналу, або копії, завіреної підписом та  печаткою заявника;
  • надані  матеріали не повертаються.

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява та документи, що додаються до неї, подаються  особисто (або в он-лай сервісі) суб’єктом звернення (фізична особа, юридична особа) чи уповноваженою ним особою до Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області. 

11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається безоплатно.

12. Строк надання адміністративної послуги

Протягом   7 робочих днів з дня надання суб`єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання адміністративної послуги.

13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

13.1. Подання суб’єктом звернення неповного пакету документів, необхідних для одержання санітарного паспорту, згідно із встановленим вичерпним переліком.

13.2. Виявлення в документах, поданих суб’єктом звернення, недостовірних відомостей.

13.3. Негативний висновок за результатами проведеного обстеження транспортного засобу.

13.4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

14. Результат надання адміністративної послуги

Видача санітарного паспорту на транспортний засіб для перевезення пестицидів та агрохімікатів або письмового повідомлення про відмову у наданні адміністративної послуги. 

15. Способи отримання відповіді (результату)

Працівник Головного управління Держпрод-споживслужби в Дніпропетровській області видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу, або надсилає поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання результату надання адміністративної послуги на адресу суб’єкта звернення, або у випадках, передбачених чинним законодавством, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

16. Примітки

Рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області можуть бути оскаржені в суді відповідно до статті 55 Конституції України та до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.