Проведення державної реєстрації потужностей

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1. Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області:
49006, м. Дніпро, вул.Філософська,39а

2. Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Понеділок – з 8.15 до 17.00;
Вівторок – з 8.15 до 17.00;
Середа – з 8.15 до 17.00;
Четвер – з 8.15 до 17.00;
П’ятниця – з 8.15 до 15.45;
Обідня перерва з 12:15 до 12:45

Крім суботи,неділі та святкових днів.

3. Телефон\факс (довідки), адреса електронної пошти на веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області:
Тел.: (056) 770-83-22, (068) 565-46-39
Факс: (056) 770-83-25,
E-mail: gudpss@dp.consumer.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України

4.1. Закон України  від 06.09.2012 №5203-VI «Про адміністративні послуги» стаття 8.

4.2. Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97 ВР стаття 25.

5. Акти Кабінету Міністрів України

5.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 №442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».

5.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1092 «Про утворення територіальних органів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів».

5.3. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам» від 10.02.2016 №39, зареєстрований в Мінюсті України  12.03.2016 за № 382/28512.

6. Акти центральних органів виконавчої влади

6.1. Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, затверджене наказом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 28.07.2017 №620.

7. Акти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання адміністративної послуги

Проведення державної реєстрації потужностей, які використовуються на будь-якій стадії виробництва та/або обігу харчових продуктів та не потребують отримання експлуатаційного дозволу.

9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

9.1. Заява про державну реєстрацію потужності за встановленою формою (згідно додатку до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам» від 10.02.2016 № 39).

9.2. Додаткова інформація до заяви про державну реєстрацію потужності (відповідно до вимог п.3 ст.25 Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97 ВР).

Оператор ринку відповідальний за достовірність інформації, вказаної ним у заяві про державну реєстрацію потужності та додатковій інформації до неї.

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява подається особисто оператором ринку (фізична особа, юридична особа) чи уповноваженою ним особою до Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.

11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Проведення державної реєстрації потужностей є безоплатною адміністративною послугою.

12. Строк надання адміністративної послуги

Проведення державної реєстрації потужностей здійснює дозвільний орган протягом десять календарних днів з дня отримання заяви.

13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

13.1. Заява про державну реєстрацію потужності не відповідає встановленій формі.

13.2. У заяві про державну реєстрацію потужності оператором ринку надано неповну інформацію.

13.3. Наявність раніше прийнятого рішення про державну реєстрацію цієї потужності.

14. Результат надання адміністративної послуги

Рішення про державну реєстрацію потужності за відсутності підстав для відмови у такій реєстрації.

Одночасно з прийняттям рішення про державну реєстрацію потужності присвоюється особистий реєстраційний номер.

15. Способи отримання відповіді (результату)

Факт про державну реєстрацію потужності та її особистий реєстраційний номер компетентний орган повідомляє оператора ринку протягом 3 робочих днів після прийняття рішення про державну реєстрацію особисто.

16. Примітки

Рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області можуть бути оскаржені в суді відповідно до статті 55  Конституції України та до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.