Видача експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів):
з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;
з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1. Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

ЦНАП «Правобережний»:
49000, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75,  кімн. 105
(1-й поверх)

ЦНАП «Лівобережний»:
49051, м. Дніпро, проспект Слобожанський, 31Д
(2-ий поверх)

2. Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Понеділок – з 9.00 до 18.00;
Вівторок – з 9.00 до 18.00;
Середа – з 9.00 до 20.00;
Четвер – з 9.00 до 18.00;
П’ятниця – з 9.00 до 16.45;
Субота – з 9.00 до 16.00;

Крім неділі, святкових днів.

3. Телефон\факс (довідки), адреса електронної пошти на веб-сайт центру надання адміністративної послуги

ЦНАП «Правобережний»:
тел.: (099) 203-09-25, (097) 807-37-07
www.cnap.dniprorada.gov.ua

ЦНАП «Лівобережний»:
тел.: (068) 237-52-76, (099) 602-10-02
www.cnap.dniprorada.gov.ua

Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області:
www.e-services.dp.gov.ua 
e-mail: dnepr-cnap@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України

4.1. Закон України  від 06.09.2012 №5203-VI «Про адміністративні послуги» стаття 8.

4.2. Закон України від 06.09.2005  № 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» ст. 4,41.

4.3. Закон України від 19.05.2011 № 3392-VI «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» пункт 81.

4.4. Закон України від 25.06.1992 №2498-ХII «Про ветеринарну медицину» статті 50-53.

5. Акти Кабінету Міністрів України

5.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 №442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».

5.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1092 «Про утворення територіальних органів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів».

5.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.08 № 978 «Про затвердження порядку видачі експлуатаційного дозволу».

5.4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» пункт 91.

6. Акти центральних органів виконавчої влади

6.1. Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 22.11.2010 N 517 «Про затвердження Порядку ведення реєстрів потужностей (об’єктів)», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 17.12.2010 за № 1291/18586.

6.2. Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, затверджене наказом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 28.07.2017 №620.

6.3. Наказ Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів  від 10.05.2017 року №308 «Про затвердження інформаційної і технологічної карток адміністративних послуг».

7. Акти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання адміністративної послуги

Провадження діяльності на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;
на потужностях (об’єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

9.1. Заява на ім’я начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.

9.2. Довідка про здатність провадити відповідну діяльність, в якій зазначається інформація про наявність кваліфікованого персоналу, технологічного обладнання, перелік товарів, що виготовляються або реалізуються, за підписом такої особи, а також у разі провадження діяльності з:

  • переробки неїстівних продуктів тваринного походження – перелік таких продуктів;
  • виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів – перелік таких добавок, преміксів і кормів.

9.3. Можуть включатися проектні вимоги і вимоги щодо будівництва, наявності кваліфікованого персоналу, тривалості застосуванн6я системи контролю безпечності та якості.

 

Вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

  • суб’єкт звернення подає  усі  документи  в одному примірнику  у вигляді оригіналу, або копії, завіреної підписом та  печаткою керівника;
  • надані  матеріали не повертаються.

У разі  направлення суб’єктом звернення та документів до ЦНАП  в он-лайн сервісі:

  • заява, вказана в пункті 9.1, надається в електронному вигляді, документи, вказані в пунктах 9.2 – 9.3 направляються в електронному вигляді (скановані копії).

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Суб’єкт звернення (фізична особа, юридична особа) подає заяву та документи, що додаються до неї адміністратору ЦНАП:

  • особисто (при наявності документа, що посвідчує особу);
  • через уповноважену ним особу (для уповноваженої особи додатково – довіреність);
  • документи можуть бути надіслані рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізично особи – підприємця) та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально. 

11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Видача експлуатаційного дозволу є безоплатною адміністративною послугою.

12. Строк надання адміністративної послуги

Видача експлуатаційного дозволу проводиться протягом десяти робочих  днів з дня надходження заяви та документів.

13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

13.1. Подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком.

13.2. Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.

13.3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

14. Результат надання адміністративної послуги

Видача експлуатаційного дозволу або письмового повідомлення про відмову у видачі документу дозвільного характеру.

15. Способи отримання відповіді (результату)

Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу, надсилає поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання результату надання адміністративної послуги на адресу суб’єкта звернення, або у випадках, передбачених чинним законодавством, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку ( в режимі он-лайн сервісу).

16. Примітки

Рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області можуть бути оскаржені в суді відповідно до статті 55  Конституції України та до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.