Видача листа про прийняття рішення щодо можливості/неможливості видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб`єкта господарювання, об`єкт якого відповідно до законодавства належить до другої або третьої групи

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1. Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

ЦНАП «Правобережний»:
49000, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75,  кімн. 105
(1-й поверх)

ЦНАП «Лівобережний»:
49051, м. Дніпро, проспект Слобожанський, 31Д
(2-ий поверх)

2. Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Понеділок – з 9.00 до 18.00;
Вівторок – з 9.00 до 18.00;
Середа – з 9.00 до 20.00;
Четвер – з 9.00 до 18.00;
П’ятниця – з 9.00 до 16.45;
Субота – з 9.00 до 16.00;

Крім неділі, святкових днів.

3. Телефон\факс (довідки), адреса електронної пошти на веб-сайт центру надання адміністративної послуги

ЦНАП «Правобережний»:
тел.: (099) 203-09-25, (097) 807-37-07
www.cnap.dniprorada.gov.ua

ЦНАП «Лівобережний»:
тел.: (068) 237-52-76, (099) 602-10-02
www.cnap.dniprorada.gov.ua

Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області:
www.e-services.dp.gov.ua 
e-mail: dnepr-cnap@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України

4.1. Закон України  від 06.09.2012 №5203-VI «Про адміністративні послуги» стаття 8.

4.2. Закон України від 24.01.1994 №4004-XII «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», стаття 19.

4.3. Закон України від 16.10.1992 №2707-ХІІ «Про охорону атмосферного повітря» стаття 11. 

5. Акти Кабінету Міністрів України

5.1. Постанова КМУ від 13.03.2002 №302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян  – суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи» (зі змінами).

5.2. Постанова Кабінету Міністрів України від  07.08.2013 №748 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких  постанов Кабінету Міністрів України».

5.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1092 «Про утворення територіальних органів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів».

6. Акти центральних органів виконавчої влади

6.1. Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, затверджене наказом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 28.07.2018 №620.

6.2. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09.03.2006 №108 «Про затвердження інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян – підприємців».

6.3. Наказ Міністерства охорони здоров`я України від 09.07.1997 №201 «Про затвердження Державних санітарних правил охорони атмосферного повітря №201-97».

6.4. Наказ Міністерства охорони здоров`я України від 19.06.1996  №173 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».

7. Акти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання адміністративної послуги

Виконання вимог Законів України.

9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

У разі надання документів особисто суб’єктом звернення до ЦНАП:

9.1. Заява на ім`я начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області за формою.

9.2.  Документи (в письмовій та електронній формі), у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами у повному обсязі (з ситуаційним та генеральним планами, розрахунками розсіювання забруднюючих речовин у атмосферному повітрі та ін.) виконані відповідно з вимогами наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09.03.2006 №108 «Про затвердження інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян – підприємців».

У разі направлення суб’єктом звернення документів до ЦНАП в он-лайн сервісі:

Заява надається в електронному вигляді, документи, вказані в пункті 9.2 направляються в електронному вигляді (скановані копії та на електронному носії).

 

Примітка:

– надані на розгляд документи (в письмовій та електронній формі), у яких обґрунтовуються обсяги викидів, після  розгляду та  прийняття рішення щодо можливості видачі дозволу не повертаються;.

– надані на розгляд документи (в електронній формі), у яких обґрунтовуються обсяги викидів, після  розгляду та  прийняття рішення щодо неможливості видачі дозволу не повертаються; 

– надані на розгляд документи (в письмовій формі), у яких обґрунтовуються обсяги викидів, після  розгляду та прийняття рішення щодо неможливості видачі дозволу повертаються  адміністратору ЦНАП для повернення суб’єкту звернення.

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Суб’єкт звернення (фізична особа, юридична особа) подає заяву та документи, що додаються до неї адміністратору ЦНАП:

  • особисто (при наявності документа, що посвідчує особу);
  • через уповноважену ним особу (для уповноваженої особи додатково – довіреність);
  • надсилає поштою або у випадках, передбачених чинним законодавством, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (в режимі он-лайн сервісу). 

11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається безоплатно.

12. Строк надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається протягом  15 календарних днів з дня надання суб`єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання адміністративної послуги.

13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

13.1. Подання суб’єктом господарювання неповного пакету документів, необхідних для отримання адміністративної послуги.

13.2. Подання суб’єктом господарювання пакету документів, оформленого с порушенням Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян – підприємців.

13.3. Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.

13.4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

14. Результат надання адміністративної послуги

Видача листа про прийняття рішення щодо можливості/ неможливості видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб`єкта господарювання, об`єкт якого відповідно до законодавства належить до другої або третьої групи у письмовому вигляді.

15. Способи отримання відповіді (результату)

Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу, або надсилає поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання результату надання адміністративної послуги на адресу суб’єкта звернення, або у випадках, передбачених чинним законодавством, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (в он-лайн сервісі).

16. Примітки

Рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області можуть бути оскаржені в суді відповідно до статті 55 Конституції України та до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.