Погодження скиду забруднюючих речовин у відкриті водні об’єкти

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1. Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області:
49006, м. Дніпро, вул.Філософська,39а

2. Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Понеділок – з 8.15 до 17.00;
Вівторок – з 8.15 до 17.00;
Середа – з 8.15 до 17.00;
Четвер – з 8.15 до 17.00;
П’ятниця – з 8.15 до 15.45;
Обідня перерва з 12:15 до 12:45

Крім суботи,неділі та святкових днів.

3. Телефон\факс (довідки), адреса електронної пошти на веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області:
Тел.: (056) 770-83-22, (068) 565-46-39
Факс: (056) 770-83-25,
E-mail: gudpss@dp.consumer.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України

4.1. Закон України  від 06.09.2012 №5203-VI «Про адміністративні послуги» стаття 8.

4.2. Закон України від 24.02.1994 №4004-XII «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» стаття 18.

4.3. Закон України від 25.06.1991 №1264-ХІІ «Про охорону навколишнього природного середовища»  стаття 33.

4.4. Водний Кодекс України від 06.06.1995 №213/95-ВР статті 38,70.

6. Акти центральних органів виконавчої влади

6.1. Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, затверджене наказом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 28.07.2017 №620.

7. Акти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання адміністративної послуги

Виконання вимог Законів України.

9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

9.1. Заява на ім’я начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області

9.2. Проект нормативів гранично – допустимого скиду (в 2-х екземплярах).

Вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

  • суб’єкт звернення подає  документи , вказані в п.9.2 в двох примірниках у вигляді оригіналу, або копії, завіреної підписом та  печаткою керівника;
  • після розгляду у разі погодження  – 1 екземпляр погодженого проекту ГДС повертається суб’єкту звернення;
  • у разі надання листа – відмови суб’єкту звернення повертаються на опрацювання обидва екземпляри проекту ГДС.

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява та документи, що додаються до неї, подаються  особисто суб’єктом звернення (фізична особа, юридична особа) чи уповноваженою ним особою до Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.  

11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається безоплатно.

12. Строк надання адміністративної послуги

Протягом  30 календарних днів з дня надання суб`єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання адміністративної послуги.

13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

13.1. Подання суб’єктом звернення неповного пакету документів, необхідних для узгодження скиду забруднюючих речовин у відкриті водні об’єкти, згідно із встановленим вичерпним переліком.

13.2. Виявлення в документах, поданих суб’єктом звернення, недостовірних відомостей.

13.3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз (лабораторних досліджень).

13.4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

14. Результат надання адміністративної послуги

Лист – погодження  скиду забруднюючих речовин у відкриті водні об’єкти у письмовому вигляді з грифом «погодження» на титульному листі нормативів ГДС або письмове повідомлення про відмову у наданні адміністративної послуги.   

15. Способи отримання відповіді (результату)

Працівник Головного управління Держпрод-споживслужби в Дніпропетровській області видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу, або надсилає поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання результату надання адміністративної послуги на адресу суб’єкта звернення, або у випадках, передбачених чинним законодавством, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

16. Примітки

Рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області можуть бути оскаржені в суді відповідно до статті 55 Конституції України та до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.