Видача ветеринарних документів:
1) ветеринарні свідоцтва (для України – форми № 1 та № 2) – при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною);
2) ветеринарні довідки – при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною).

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1. Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області:
49006, м. Дніпро, вул.Філософська,39а

Відділ ЦНАП «Правобережний»:
49000, м. Дніпро,
проспект Дмитра Яворницького,75, кімн.105
(1-й поверх)

Відділ ЦНАП «Лівобережний»:
49051, м. Дніпро,
проспект Слобожанський,31Д
(2-ий поверх)

2. Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги
Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області:
Понеділок: з 8.15 до 17.00
Вівторок: з 8.15 до 17.00
Середа: з 8.15 до 17.00
Четвер: з 8.15 до 17.00
П’ятниця: з 8.15 до 15.45
Субота: вихідний
Неділя: вихідний
обідня перерва з 12.15 до 12.45
Kрім святкових днів
Відділ ЦНАП «Правобережний»:
Понеділок: з 9.00 до 18.00
Вівторок: з 9.00 до 18.00
Середа: з 9.00 до 20.00
Четвер: з 9.00 до 18.00
П’ятниця: з 9.00 до 16.45
Субота: з 9.00 до 16.40
Неділя: вихідний
Kрім святкових днів
Відділ ЦНАП «Лівобережни»:
Понеділок: з 9.00 до 18.00
Вівторок: з 9.00 до 18.00
Середа: з 9.00 до 20.00
Четвер: з 9.00 до 18.00
П’ятниця: з 9.00 до 16.45
Субота: з 9.00 до 16.40
Неділя: вихідний
Kрім святкових днів
3. Телефон/факс(довідки),адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області:
Тел.: (056) 770-83-22, (068) 565-46-39
Факс: (056) 770-83-25,
E-mail: gudpss@dp.consumer.gov.ua

ЦНАП «Правобережний»:
Тел.: (056) 745-30-26
E-mail: dnepr-cnap@ukr.net
www.cnap.dniprorada.gov.ua

ЦНАП «Лівобережний»:
Тел.: (068) 237-52-76, (099) 602-10-02
E-mail: dnepr-cnap@ukr.net
www.cnap.dniprorada.gov.ua

Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області:
www.e-services.dp.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України

4.1 Закон України від 06.09.2012 №5203-VI «Про адміністративні послуги», ст. 8.

4.2. Закон України «Про ветеринарну медицину», ст. 32.

4.3. Закон України від 06.09.2005 №2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», повністю весь документ.
4.4. Закон України від 19.05.2011 №3392–VI «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», пункти 2,3 Додатку.

6. Акти центральних органів виконавчої влади

6.1.Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, затверджене наказом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 25.02.2016 №18.
6.2. Наказ Мінагрополітики України від 01.08.2014 №288 «Про затвердження Правил заповнення  зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2014 за № 1202/25979.

7. Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання адміністративної послуги

Виконання вимог законів України. Підтвердження ветеринарно-санітарного стану товару і благополуччя місцевості його походження.

9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

9.1 Заява на ім`я начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області;

9.2. Документ, який підтверджує  внесення плати за комплексне вивчення документів та підготовку ветеринарного документу.

9.3.  Ветеринарні документи (у разі коли вантаж розподіляється на частини).

9.4.  Експертні висновки державних лабораторій ветеринарної медицини.

 

Вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

–         суб’єкт звернення подає  усі  документи  в одному примірнику  у вигляді оригіналу, або копії, завіреної підписом та  печаткою керівника;

–          надані  матеріали після розгляду не повертаються.

У разі  направлення суб’єктом звернення документів в  он-лайн сервісі:
– заява, вказана в пункті 9.1, надається в електронному вигляді; документи, вказані в пунктах 9.2  – 9.4 направляються в електронному вигляді (скановані копії)

10. Порядок та спосіб подання документів,необхідних для отримання адміністративної послуги

Суб’єкт звернення (фізична особа, юридична особа) подає заяву та документи, що додаються до неї до адмыныстратору ЦНАП або до Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області:

– особисто (при наявності документа, що посвідчує особу);

– через уповноважену ним особу (для уповноваженої особи додатково – довіреність);
– надсилає поштою або у випадках, передбачених чинним законодавством, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (в режимі он-лайн сервісу).

11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Видача ветеринарних документів є платною  адміністративною послугою.

11.1 Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)
11.2 Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

18 грн. 09 коп. – за видачу ветеринарного свідоцтва (для України – за формами № 1 та 2) – при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст;
14 грн. 46 коп. – за видачу ветеринарної довідки – при переміщенні в межах району.

11.3 Розрахунковий рахунок для внесення плати

Розрахунковий рахунок: 33211879721008
Отримувач: УДКСУ в Чечелівському р-ні м.Дніпра / Чечелівський р-н/ 22012500
Банк отримувача: ГУДКСУ в Дніпропетровській області
Код отримувача (ЄДРПОУ): 37989253
Код банку (МФО ГУДКСУ): 805012

Призначення платежу:  22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг»

12. Строк надання адміністративної послуги

Не пізніше ніж через 1 місяць з дати надходження документів на розгляд.

13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

13.1. Недотримання ветеринарно-санітарних заходів, передбачених законодавством;

ускладнення епізоотичної ситуації на відповідній території, потужності (об’єкті);

13.2. Неможливість безпосереднього огляду об’єкта державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;
13.3. Відсутність документального підтвердження епізоотичного благополуччя місцевості походження та ветеринарно-санітарного стану об’єктів; відсутність необхідної ветеринарної обробки тварин, їх карантинування, відповідних досліджень та/або експертного висновку.

14. Результат надання адміністративної послуги

Видача ветеринарного документа або письмової відмови у видачі документу дозвільного характеру.

15. Способи отримання відповіді(результату)

Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу, надсилає поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання результату надання адміністративної послуги на адресу суб’єкта звернення, або у випадках, передбачених чинним законодавством, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку ( в режимі он-лайн сервісу).

Працівник Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу, або надсилає поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання результату надання адміністративної послуги на адресу суб’єкта звернення, або у випадках, передбачених чинним законодавством, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (у разі звернення суб’єкту господарювання до Головного управління).
Обов’язковим при отриманні ветеринарного свідоцтва  суб’єктом подання заяви є підпис про його отримання на корінці ветеринарного свідоцтва (відповідно до вимог абзацу 3 пункту 2.5 Наказу Мінагрополітики України від 01.08.2014 №288  «Про затвердження Правил заповнення  зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2014 за № 1202/25979).

16. Примітка

Рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області можуть бути оскаржені в суді відповідно до статті 55 Конституції України та до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.