Видача фітосанітарного сертифіката на реекспорт партії вантажу

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1. Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області:
49006, м. Дніпро, вул.Філософська,39а

Відділ ЦНАП «Правобережний»:
49000, м. Дніпро,
проспект Дмитра Яворницького,75, кімн.105
(1-й поверх)

Відділ ЦНАП «Лівобережний»:
49051, м. Дніпро,
проспект Слобожанський,31Д
(2-ий поверх)

2. Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги
Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області:
Понеділок: з 8.15 до 17.00
Вівторок: з 8.15 до 17.00
Середа: з 8.15 до 17.00
Четвер: з 8.15 до 17.00
П’ятниця: з 8.15 до 15.45
Субота: вихідний
Неділя: вихідний
обідня перерва з 12.15 до 12.45
Kрім святкових днів
Відділ ЦНАП «Правобережний»:
Понеділок: з 9.00 до 18.00
Вівторок: з 9.00 до 18.00
Середа: з 9.00 до 20.00
Четвер: з 9.00 до 18.00
П’ятниця: з 9.00 до 16.45
Субота: з 9.00 до 16.40
Неділя: вихідний
Kрім святкових днів
Відділ ЦНАП «Лівобережни»:
Понеділок: з 9.00 до 18.00
Вівторок: з 9.00 до 18.00
Середа: з 9.00 до 20.00
Четвер: з 9.00 до 18.00
П’ятниця: з 9.00 до 16.45
Субота: з 9.00 до 16.40
Неділя: вихідний
Kрім святкових днів
3. Телефон/факс(довідки),адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області:
Тел.: (056) 770-83-22, (068) 565-46-39
Факс: (056) 770-83-25,
E-mail: gudpss@dp.consumer.gov.ua

ЦНАП «Правобережний»:
Тел.: (056) 745-30-26
E-mail: dnepr-cnap@ukr.net
www.cnap.dniprorada.gov.ua

ЦНАП «Лівобережний»:
Тел.: (068) 237-52-76, (099) 602-10-02
E-mail: dnepr-cnap@ukr.net
www.cnap.dniprorada.gov.ua

Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області:
www.e-services.dp.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України

4.1 Закон України від 06.09.2012 №5203-VI «Про адміністративні послуги», ст. 8.

4.2. Закон України від 06.09.2005 №2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», повністю весь документ.

4.3. Закон України від 19.05.2011 №3392–VI «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» пункт 135.

4.4. Закон України  від  30.06.1993 №3348-ХІІ «Про карантин рослин», ст.46.

7. Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання адміністративної послуги

Виконання вимог Законів України.

9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

9.1 Заява на ім`я начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області за формою, встановленою Мінагрополітики; Завантажити

9.2. Документ, який підтверджує  внесення плати за видачу фітосанітарного сертифікату на реекспорт партії вантажу. 

Вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

–         суб’єкт звернення подає  усі  документи  в одному примірнику  у вигляді оригіналу, або копії, завіреної підписом та  печаткою керівника;

–          надані  матеріали після розгляду не повертаються.

У разі  направлення суб’єктом звернення документів до ЦНАП  в он-лайн сервісі:

– заява, вказана в пункті 9.1, надається в електронному вигляді; документ, вказаний в пунктах 9.2 направляється в електронному вигляді (сканована копія).

10. Порядок та спосіб подання документів,необхідних для отримання адміністративної послуги

Суб’єкт звернення (фізична особа, юридична особа) подає заяву та документи, що додаються до неї адміністратору ЦНАП або подає до Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області:

– особисто (при наявності документа, що посвідчує особу);

– через уповноважену ним особу (для уповноваженої особи додатково – довіреність);

– надсилає поштою або у випадках, передбачених чинним законодавством, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (в режимі он-лайн сервісу).

11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Видача фітосанітарного сертифіката на реекспорт партії вантажу є платною  адміністративною послугою.

11.1 Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)
11.2 Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

45,3 грн. без ПДВ за один фітосанітарний сертифікат.

11.3 Розрахунковий рахунок для внесення плати

Розрахунковий рахунок: 33211879721008
Отримувач: УДКСУ в Чечелівському р-ні м.Дніпра / Чечелівський р-н/ 22012500
Банк отримувача: ГУДКСУ в Дніпропетровській області
Код отримувача (ЄДРПОУ): 37989253
Код банку (МФО ГУДКСУ): 805012

Призначення платежу:  22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг»

12. Строк надання адміністративної послуги

Протягом 24 годин після завершення завантаження транспортного засобу але не раніше, ніж за 14 діб до дати переміщення об’єктів регулювання.

13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

13.1. Невідповідність об’єктів регулювання вимогам фітосанітарних заходів.

13.2. Виявлення зараження об’єктів регулювання регульованими шкідливими організмами.

13.3. Відсутність реєстрації особи, передбаченої статтею 27 Закону України «Про карантин рослин».

13.4. Невідповідність наявних об’єктів регулювання, заявлених особою для переміщення територією України.

13.5. Невиконання розпоряджень державного фітосанітарного інспектора щодо застосування фітосанітарних заходів.

13.6. Відсутність оплати за видачу фітосанітарного сертифіката на реекспорт.

13.7. Подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком.

13.8. Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.

13.9. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

14. Результат надання адміністративної послуги

Видача фітосанітарного сертифікату або письмової відмови у видачі документу дозвільного характеру.

15. Способи отримання відповіді(результату)

Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу, надсилає поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання результату надання адміністративної послуги на адресу суб’єкта звернення, або у випадках, передбачених чинним законодавством, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку ( в режимі он-лайн сервісу).

Працівник Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу, або надсилає поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання результату надання адміністративної послуги на адресу суб’єкта звернення, або у випадках, передбачених чинним законодавством, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (у разі звернення суб’єкту господарювання до Головного управління).

16. Примітка

Рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області можуть бути оскаржені в суді відповідно до статті 55 Конституції України та до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.