Видача експлуатаційного дозволу оператору ринку, що провадить діяльність пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1. Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

ЦНАП «Правобережний»:
49000, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75,  кімн. 105
(1-й поверх)

ЦНАП «Лівобережний»:
49051, м. Дніпро, проспект Слобожанський, 31Д
(2-ий поверх)

2. Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Понеділок – з 9.00 до 18.00;
Вівторок – з 9.00 до 18.00;
Середа – з 9.00 до 20.00;
Четвер – з 9.00 до 18.00;
П’ятниця – з 9.00 до 16.45;
Субота – з 9.00 до 16.00;

Крім неділі, святкових днів.

3. Телефон\факс (довідки), адреса електронної пошти на веб-сайт центру надання адміністративної послуги

ЦНАП «Правобережний»:
тел.: (099) 203-09-25, (097) 807-37-07
www.cnap.dniprorada.gov.ua

ЦНАП «Лівобережний»:
тел.: (068) 237-52-76, (099) 602-10-02
www.cnap.dniprorada.gov.ua

Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області:
www.e-services.dp.gov.ua 
e-mail: dnepr-cnap@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України

4.1. Закон України від 06.09.2012 №5203-VI «Про адміністративні послуги» стаття 8.

4.2. Закон України від 06.09.2005  № 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», повністю весь документ.

4.3. Закон України від 19.05.2011 № 3392-VI «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» пункт 80.

4.4. Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97 ВР статті 23, 24.

5. Акти Кабінету Міністрів України

5.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 №442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».

5.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1092 «Про утворення територіальних органів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів».

5.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 №930 «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу, форми експлуатаційного дозволу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

5.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 №641 «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що входять до сфери її управління, і розміру плати за їх надання».

5.5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» пункт 92.

6. Акти центральних органів виконавчої влади

6.1. Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, затверджене наказом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 28.07.2018 №620.

6.2. Наказ Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів  від 10.05.2017 року №308 «Про затвердження інформаційної і технологічної карток адміністративних послуг».

7. Акти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання адміністративної послуги

Провадження діяльності, пов’язаної з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження.

9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

9.1. Заява на ім’я начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області (згідно вимог п. 5 статті 23 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97 ВР).

Форма заяви

9.2. Документ, який підтверджує внесення плати за  видачу документу дозвільного характеру.

 

Вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

  • суб’єкт звернення подає  усі  документи  в одному примірнику  у вигляді оригіналу, або копії, завіреної підписом та  печаткою керівника;
  • надані  матеріали не повертаються.

У разі  направлення суб’єктом звернення та документів до ЦНАП  в он-лайн сервісі:

  • заява, вказана в пункті 9.1, надається в електронному вигляді, документ, вказаний в пункті 9.2 направляється в електронному вигляді (сканована копія).

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Суб’єкт звернення (фізична особа, юридична особа) подає заяву та документи, що додаються до неї адміністратору ЦНАП:

  • особисто (при наявності документа, що посвідчує особу);
  • через уповноважену ним особу (для уповноваженої особи додатково – довіреність);
  • документи можуть бути надіслані рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної особи-підприємця) та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.

11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Видача експлуатаційного дозволу є платною  адміністративною послугою.

11.2. Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

272 грн. (Розмір  плати (адміністративний збір)  з  видачі  експлуатаційного дозволу  становить  0,17 мінімальної заробітної плати у місячному розмірі (1600 грн.), встановленої законом на 1 січня календарного року).

11.3. Розрахунковий рахунок для внесення плати

Розрахунковий рахунок: 34317879221009
Отримувач: УДКСУ у Чечелівському р-ні м.Дніпра
Банк отримувача:Казначейство України (ЕАП)
Код отримувача (ЄДРПОУ): 37989253
Код банку (МФО ГУДКСУ): 899998
Призначення платежу: «22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг»

12. Строк надання адміністративної послуги

Строк видачі експлуатаційного дозволу становить 30 календарних  днів з дня надання суб`єктом звернення заяви та документів.

13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

13.1. Відсутність у заяві про видачу експлуатаційного дозволу інформації, що вимагається згідно із законом.

13.2. Виявлення у заяві про видачу експлуатаційного дозволу недостовірних відомостей.

13.3. Встановлення за результатами інспектування потужності її невідповідності вимогам законодавства.

13.4. За заявою агропродовольчого ринку – незабезпечення агропродовольчим ринком належних умов для роботи лабораторії, зокрема, ненадання у користування службових приміщень, облаштованих опаленням, електрикою, вентиляцією, водопроводом з гарячою і холодною водою, каналізацією.

14. Результат надання адміністративної послуги

Видача експлуатаційного дозволу оператору ринку, що провадить діяльність пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження, або листа – відмови щодо видачі документу дозвільного характеру.

15. Способи отримання відповіді (результату)

Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу, надсилає поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання результату надання адміністративної послуги на адресу суб’єкта звернення, або у випадках, передбачених чинним законодавством, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку ( в режимі он-лайн сервісу).

16. Примітки

Інформація про видані експлуатаційні дозволи вноситься до реєстру відповідно до наказу Мінагрополітики від 10.02.2016 року №40 «Про затвердження Порядку ведення реєстру операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл», зареєстровано в Мін’юсті 12.03.2016  №383/28513.

 Рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області можуть бути оскаржені в суді відповідно до статті 55  Конституції України та до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.