Видача фітосанітарного сертифіката партії вантажу

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1. Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області:
49006, м. Дніпро, вул.Філософська,39а

2. Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Понеділок – з 8.15 до 17.00;
Вівторок – з 8.15 до 17.00;
Середа – з 8.15 до 17.00;
Четвер – з 8.15 до 17.00;
П’ятниця – з 8.15 до 15.45;
Обідня перерва з 12:15 до 12:45

Крім суботи,неділі та святкових днів.

3. Телефон\факс (довідки), адреса електронної пошти на веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області:
Тел.: (056) 770-83-22, (068) 565-46-39
Факс: (056) 770-83-25,
E-mail: gudpss@dp.consumer.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України

4.1 Закон України від 06.09.2012 №5203-VI «Про адміністративні послуги», ст.8.

4.2. Закон України від 06.09.2005 №2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», повністю весь документ.

4.3. Закон України від 19.05.2011 №3392–VI «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» пункт 134.

4.4. Закон України  від  30.06.1993 №3348-ХІІ «Про карантин рослин», ст.46.

5. Акти Кабінету Міністрів України

5.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1092 «Про утворення територіальних органів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів».

5.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 №705 «Про деякі питання реалізації Закону України «Про карантин рослин», п.п. 20, 21, 22;

5.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 №641 «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що входять до сфери її управління, і розміру плати за їх надання».

5.4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 №260-р «Питання Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів».

5.5. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 №705 «Про деякі питання реалізації Закону України «Про карантин рослин» п.22.

6. Акти центральних органів виконавчої влади

6.1. Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, затверджене наказом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 28.07.2018 №620.

6.2. Наказ Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів  від 10.05.2017 року №308 «Про затвердження інформаційної і технологічної карток адміністративних послуг».

7. Акти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання адміністративної послуги

Виконання вимог Законів України.

9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

9.1 Заява на ім`я начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області за формою, встановленою Мінагрополітики;

9.2. Документ, який підтверджує  внесення плати за видачу фітосанітарного сертифікату. 

Вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

  • суб’єкт звернення подає  усі  документи  в одному примірнику  у вигляді оригіналу;
  • надані  матеріали після розгляду не повертаються.

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Суб’єкт звернення (фізична особа, юридична особа) подає заяву та документи, що додаються до неї до Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області:

  • особисто (при наявності документа, що посвідчує особу);
  • через уповноважену ним особу (для уповноваженої особи додатково – довіреність);
  • надсилає поштою або у випадках, передбачених чинним законодавством, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Видача фітосанітарного сертифіката партії вантажу є платною  адміністративною послугою.

11.1. Нормативно-правові акти на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

11.2. Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

45,3 грн. без ПДВ за один фітосанітарний сертифікат.

11.3. Розрахунковий рахунок для внесення плати

Розрахунковий рахунок: 34317879221009
Отримувач: УДКСУ у Чечелівському р-ні м.Дніпра
Банк отримувача:Казначейство України (ЕАП)
Код отримувача (ЄДРПОУ): 37989253
Код банку (МФО ГУДКСУ): 899998
Призначення платежу: «22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг»

12. Строк надання адміністративної послуги

Протягом 24 годин після завершення завантаження транспортного засобу але не раніше, ніж за 14 діб до дати переміщення об’єктів регулювання.

13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

13.1. Невідповідність об’єктів регулювання вимогам фітосанітарних заходів.

13.2. Виявлення зараження об’єктів регулювання регульованими шкідливими організмами.

13.3. Відсутність реєстрації особи, передбаченої статтею 27 Закону України «Про карантин рослин».

13.4. Невідповідність наявних об’єктів регулювання, заявлених особою для переміщення територією України.

13.5. Невиконання розпоряджень державного фітосанітарного інспектора щодо застосування фітосанітарних заходів.

13.6. Відсутність оплати за видачу фітосанітарного сертифіката.

13.7. Подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком.

13.8. Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.

13.9. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

14. Результат надання адміністративної послуги

Видача фітосанітарного сертифікату або письмового рішення про відмову у видачі документу дозвільного характеру.

15. Способи отримання відповіді (результату)

Працівник Головного управління Держпрод-споживслужби в Дніпропетровській області видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу, або надсилає поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання результату надання адміністративної послуги на адресу суб’єкта звернення, або у випадках, передбачених чинним законодавством, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

16. Примітки

Рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області можуть бути оскаржені в суді відповідно до статті 55 Конституції України та до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.