Видача дозволу (санітарного паспорту) на постійні перевезення ДІВ (радіоактивних речовин і матеріалів, пристроїв і установок із джерелами іонізуючих випромінювань і радіоактивних відходів) спеціалізованим транспортним засобом

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1. Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

Відділ ЦНАП «Правобережний»:
49000, м. Дніпро,
проспект Дмитра Яворницького,75, кімн.105
(1-й поверх)

Відділ ЦНАП «Лівобережний»:
49051, м. Дніпро,
проспект Слобожанський,31Д
(2-ий поверх)

2. Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги
Відділ ЦНАП «Правобережний»:
Понеділок: з 9.00 до 18.00
Вівторок: з 9.00 до 18.00
Середа: з 9.00 до 20.00
Четвер: з 9.00 до 18.00
П’ятниця: з 9.00 до 16.45
Субота: з 9.00 до 16.40
Неділя: вихідний
Kрім святкових днів
Відділ ЦНАП «Лівобережни»:
Понеділок: з 9.00 до 18.00
Вівторок: з 9.00 до 18.00
Середа: з 9.00 до 20.00
Четвер: з 9.00 до 18.00
П’ятниця: з 9.00 до 16.45
Субота: з 9.00 до 16.40
Неділя: вихідний
Kрім святкових днів
3. Телефон/факс(довідки),адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

ЦНАП «Правобережний»:
Тел.: (056) 745-30-26
E-mail: dnepr-cnap@ukr.net
www.cnap.dniprorada.gov.ua

ЦНАП «Лівобережний»:
Тел.: (068) 237-52-76, (099) 602-10-02
E-mail: dnepr-cnap@ukr.net
www.cnap.dniprorada.gov.ua

Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області:
www.e-services.dp.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України

4.1. Закон України  від 06.09.2012 №5203-VI «Про адміністративні послуги» стаття 8;

4.2. Закон України від 24.01.1994 №4004-XII «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» статті 10-14, 23-25;

4.3. Закон України від 06.09.2005 № 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», повністю весь документ;

4.4. Закон України від 19.05.2011 № 3392 – VI «Про перелік документів  дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», пункт 53;

4.4. Закон України від 14.01.1998 №15/98-ВР «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» статті 13,14. 

5. Акти Кабінету Міністрів України (назва , дата та номер, пункт)
6. Акти центральних органів виконавчої влади

6.1.Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, затверджене наказом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 25.02.2016 №18.

6.2. Державні санітарні правила ДСП 6.177-2005-09-02 «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України», затверджені  Наказом МОЗ України від 02.02.2005 №54 (ОСП – 2005).

6.3. НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України» (постанова головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1997 №62).

7. Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання адміністративної послуги

Виконання вимог Законів України.

9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

9.1. Заява ім’я начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області із змінами); Завантажити 

9.2. Документ, який підтверджує внесення плати за  видачу документу дозвільного характеру.

9.3. Акт санітарно – епідеміологічного обстеження спецавтотранспорту, виданий територіальним закладом державної санітарно-епідеміологічної служби України.

9.4. Ліцензія на вид діяльності, видана Державною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки Державного комітету ядерного регулювання України.

9.5. Реєстраційні документи на спецавтотранспорт.

9.6. Результати дозиметричного контролю.

 

Вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

– суб’єкт звернення подає  усі  документи  в одному примірнику  у вигляді оригіналу, або копії, завіреної підписом та  печаткою керівника;

–  надані  матеріали не повертаються.

У разі  направлення суб’єктом звернення та документів до ЦНАП  в он-лайн сервісі:

– заява, вказана в пункті 9.1, надається в електронному вигляді; документи, вказані в пунктах 9.2 – 9.6, направляються в електронному вигляді (скановані копії).

10. Порядок та спосіб подання документів,необхідних для отримання адміністративної послуги

Суб’єкт звернення (фізична особа, юридична особа) подає заяву та документи, що додаються до неї адміністратору ЦНАП:

– особисто (при наявності документа, що посвідчує особу);

– через уповноважену ним особу (для уповноваженої особи додатково – довіреність);

– надсилає поштою або у випадках, передбачених чинним законодавством, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (в режимі он-лайн сервісу).

11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи є платною  адміністративною послугою.

11.1 Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)
11.2 Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

40 грн. 89 коп. без ПДВ за один дозвіл (санітарний паспорт).

11.3 Розрахунковий рахунок для внесення плати

Розрахунковий рахунок: 33211879721008
Отримувач: УДКСУ в Чечелівському р-ні м.Дніпра / Чечелівський р-н/ 22012500
Банк отримувача: ГУДКСУ в Дніпропетровській області
Код отримувача (ЄДРПОУ): 37989253
Код банку (МФО ГУДКСУ): 805012

Призначення платежу:  22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг»

12. Строк надання адміністративної послуги

Строк видачі дозволу (санітарного паспорту) становить два місяці з дня надання суб`єктом звернення заяви та документів.

13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

13.1. Подання замовником неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком.

13.2. Виявлення в документах, поданих замовником, недостовірних відомостей.

13.3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

13.4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

14. Результат надання адміністративної послуги

Видача дозволу (санітарного паспорту) або письмової відмови у видачі  документу дозвільного характеру.

15. Способи отримання відповіді(результату)

Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу, надсилає поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання результату надання адміністративної послуги на адресу суб’єкта звернення, або у випадках, передбачених чинним законодавством, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку ( в режимі он-лайн сервісу).

16. Примітка

Рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області можуть бути оскаржені в суді відповідно до статті 55  Конституції України та до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.