Видача дозволу (санітарного паспорту) на проведення робіт з джерелами іонізуючих випромінювань в установах України

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1. Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

ЦНАП «Правобережний»:
49000, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75,  кімн. 105
(1-й поверх)

ЦНАП «Лівобережний»:
49051, м. Дніпро, проспект Слобожанський, 31Д
(2-ий поверх)

2. Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Понеділок – з 9.00 до 18.00;
Вівторок – з 9.00 до 18.00;
Середа – з 9.00 до 20.00;
Четвер – з 9.00 до 18.00;
П’ятниця – з 9.00 до 16.45;
Субота – з 9.00 до 16.00;

Крім неділі, святкових днів.

3. Телефон\факс (довідки), адреса електронної пошти на веб-сайт центру надання адміністративної послуги

ЦНАП «Правобережний»:
тел.: (099) 203-09-25, (097) 807-37-07
www.cnap.dniprorada.gov.ua

ЦНАП «Лівобережний»:
тел.: (068) 237-52-76, (099) 602-10-02
www.cnap.dniprorada.gov.ua

Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області:
www.e-services.dp.gov.ua 
e-mail: dnepr-cnap@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України

4.1. Закон України від 06.09.2012 №5203-VI «Про адміністративні послуги» стаття 8;
4.3. Закон України від 24.01.1994 №4004-XII «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» стаття 23;
4.4. Закон України від 06.09.2005 №2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», повністю весь документ;
4.5. Закон України від 19.05.2011 №3392-VI «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» пункт 53;
4.6. Закон України від 14.01.1998 №15/98-ВР «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» статті 13,14.

5. Акти Кабінету Міністрів України

6. Акти центральних органів виконавчої влади

6.1. Державні санітарні правила ДСП 6.177-2005-09-02 «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України», затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 №54 (ОСП – 2005).
6.2. НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України» (постанова головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1997 №62).
6.3. Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, затверджене наказом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 28.07.2018 №620.
6.4. Наказ Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 10.05.2017 року №308 «Про затвердження інформаційної і технологічної карток адміністративних послуг».

7. Акти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання адміністративної послуги

Виконання вимог Законів України.

9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

9.1. Заява ім’я начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області;

9.2. Документ, який підтверджує внесення плати за  видачу документу дозвільного характеру.

9.3. Звіт про відповідність вимогам санітарного законодавства (для підприємств I та II категорій).

9.4. Документи про відповідність приміщень, призначених для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань, вимогам Правил:

 • акт державної санітарно-епідеміологічної експертизи проекту;
 • акт приймання нових чи (реконструйованих) підприємств;
 • акт перевірки дотримання санітарного законодавства на діючих підприємствах (у тому числі акти обстеження спеціалізованими організаціями системи спецвентиляції, спецканалізації, пило-газоочищення для роботи з відкритими джерелами);
 • копія попереднього санітарного паспорту (за наявністю).

9.5. Документи про наявність необхідної для роботи апаратури та обладнання:

 • технічний паспорт (сертифікат чи свідоцтво) на ДІВ та документи на блоки;
 • метрологічні свідоцтва на апаратуру;
 • акт інвентаризації фактичної наявності ДІВ на момент одержання санітарного паспорта;
 • договір на технічне обслуговування чи документи, що підтверджують можливість самостійно проводити техобслуговування установки на підприємстві.

9.6. Висновок про проходження персоналом медогляду або медична довідка про відсутність медичних протипоказань у персоналу для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань.

9.7. Положення про підприємство (підрозділи підприємства), діяльність якого пов’язана з ДІВ. У Положенні визначаються завдання підприємства, подаються перелік нормативних документів, схема генерального плану і посадові інструкції персоналу.

9.8. Акт обстеження пожежною інспекцією (для підприємств, які вводяться в експлуатацію знову).

9.9. Договір підприємства із спецкомбінатом на збір і захоронення радіоактивних відходів.

9.10. Договір підприємства із спецпральнею на прання спецодягу.

9.11. Оцінка характеру опромінення і заходів, що вживаються адміністрацією підприємства для забезпечення протирадіаційного захисту персоналу і населення за нормальних умов експлуатації джерела, а також при радіаційних аваріях:

 • інструкція з радіаційної безпеки при проведенні робіт із джерелами іонізуючих випромінювань;
 • положення про роботу служби радіаційної безпеки з визначенням посадових осіб, які відповідальні за радіаційну безпеку та радіаційний контроль;
 • накази про призначення відповідального за радіаційну безпеку, облік і зберігання джерел, передачу на захоронення радіоактивних відходів, за організацію і проведення радіаційного контролю, про допуск осіб з персоналу категорії А до робіт із джерелами іонізуючих випромінювань;
 • контрольні рівні радіаційної безпеки;
 • копії документів, що підтверджують рівень знань персоналом норм і правил з радіаційної безпеки, необхідний для роботи з джерелами;
 • копії протоколів перевірки знань персоналу «Інструкцій з радіаційної безпеки при проведенні робіт з джерелами іонізуючих випромінювань»;
 • плани аварійних заходів.

Вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • суб’єкт звернення подає  усі  документи  в одному примірнику  у вигляді оригіналу, або копії, завіреної підписом та  печаткою керівника;
 • надані  матеріали не повертаються.

У разі  направлення суб’єктом звернення та документів до ЦНАП  в он-лайн сервісі:

 • заява, вказана в пункті 9.1, надається в електронному вигляді, документи, вказані в пунктах 9.2 – 9.11 направляються в електронному вигляді (скановані копії).

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Суб’єкт звернення (фізична особа, юридична особа) подає заяву та документи, що додаються до неї адміністратору ЦНАП:

 • особисто (при наявності документа, що посвідчує особу);
 • через уповноважену ним особу (для уповноваженої особи додатково – довіреність);
 • надсилає поштою або у випадках, передбачених чинним законодавством, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (в режимі он-лайн сервісу).

11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Видача дозволу (санітарного паспорту) є платною адміністративною послугою.

11.1. Нормативно-правові акти на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

11.2. Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

40 грн. 89 коп. без ПДВ за один дозвіл (санітарний паспорт).

11.3. Розрахунковий рахунок для внесення плати

Розрахунковий рахунок: 34317879221009
Отримувач: УДКСУ у Чечелівському р-ні м.Дніпра
Банк отримувача:Казначейство України (ЕАП)
Код отримувача (ЄДРПОУ): 37989253
Код банку (МФО ГУДКСУ): 899998
Призначення платежу: «22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг»

12. Строк надання адміністративної послуги

Строк видачі дозволу (санітарного паспорту) становить десять робочих днів з дня надання суб`єктом звернення заяви та документів.

13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

13.1. Подання замовником неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком.

13.2. Виявлення в документах, поданих замовником, недостовірних відомостей.

13.3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

13.4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

14. Результат надання адміністративної послуги

Видача дозволу (санітарного паспорту) або письмової відмови у видачі документу дозвільного характеру.

15. Способи отримання відповіді (результату)

Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу, надсилає поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання результату надання адміністративної послуги на адресу суб’єкта звернення, або у випадках, передбачених чинним законодавством, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку ( в режимі он-лайн сервісу).

16. Примітки

Рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області можуть бути оскаржені в суді відповідно до статті 55 Конституції України та до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.