Видача дозволу (санітарного паспорту) на право експлуатації рентгенівського кабінету (зберігання та експлуатації пересувних і переносних (палатних) рентгенівських апаратів) лікувально-профілактичних закладів

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1. Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

ЦНАП «Правобережний»:
49000, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75,  кімн. 105
(1-й поверх)

ЦНАП «Лівобережний»:
49051, м. Дніпро, проспект Слобожанський, 31Д
(2-ий поверх)

2. Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Понеділок – з 9.00 до 18.00;
Вівторок – з 9.00 до 18.00;
Середа – з 9.00 до 20.00;
Четвер – з 9.00 до 18.00;
П’ятниця – з 9.00 до 16.45;
Субота – з 9.00 до 16.00;

Крім неділі, святкових днів.

3. Телефон\факс (довідки), адреса електронної пошти на веб-сайт центру надання адміністративної послуги

ЦНАП «Правобережний»:
тел.: (099) 203-09-25, (097) 807-37-07
www.cnap.dniprorada.gov.ua

ЦНАП «Лівобережний»:
тел.: (068) 237-52-76, (099) 602-10-02
www.cnap.dniprorada.gov.ua

Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області:
www.e-services.dp.gov.ua 
e-mail: dnepr-cnap@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України

4.1. Закон України  від 06.09.2012 №5203-VI «Про адміністративні послуги» стаття 8;

4.2. Закон України від 24.01.1994 №4004-XII «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» стаття 23;

4.3. Закон України від 06.09.2005 № 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», повністю весь документ;

4.4. Закон України від 19.05.2011 №3392-VI «Про перелік документів  дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» , пункт 53;

4.5. Закон України  від 14.01.1998 №15/98-ВР «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» статті 13,14,17. 

5. Акти Кабінету Міністрів України

6. Акти центральних органів виконавчої влади

6.1. Державні санітарні правила ДСП 6.177-2005-09-02 «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України», затверджені  Наказом МОЗ України від 02.02.2005 №54 (ОСП  – 2005).

6.2. Державні санітарні правила і норми 6.6.3-150-2007 «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур», затверджені наказом МОЗ України від 04.06.2007 №294 (зі змінами відповідно наказу МОЗ України від 22.09.2017 №1126).

6.3. НРБУ -97 «Норми радіаційної безпеки України» (постанова головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1997 №62).

6.4. Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, затверджене наказом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 28.07.2017 №620.

6.5. Наказ Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів  від 10.05.2017 року №308 «Про затвердження інформаційної і технологічної карток адміністративних послуг».

7. Акти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання адміністративної послуги

Виконання вимог Законів України.

9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

9.1. Заява ім’я начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області;

9.2. Документ, який підтверджує внесення плати за  видачу документу дозвільного характеру.

9.3. Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на рентгенівський апарат, що встановлений у рентгенівському кабінеті та свідоцтва про державну реєстрацію; копія попереднього санітарного паспорту (за наявністю).

9.4. Акт комісії прийняття рентгенівського кабінету в експлуатацію.

9.5. Технічний паспорт рентгенівського кабінету та протоколи періодичного контролю фізико-технічних параметрів рентгенівської апаратури в період експлуатації, копія технічного паспорту на рентген – апарат.

9.6. Акти перевірки ефективності вентиляції (за наявності вентиляційних систем).

9.7. Акти випробовувань пристрою захисного заземлення з зазначенням величини опору розтікання струму основних заземлювачів, акти перевірки стану мережі заземлення медичного устаткування й електроустановок, протоколи вимірювань опору ізоляції проводів і кабелів.

9.8. Контрольно – технічний журнал на рентгенівський апарат.

9.9. Протокол дозиметричного контролю засобів захисту в рентгенівському кабінеті, суміжних приміщеннях і на прилеглих територіях.

9.10. Протокол випробування засобів індивідуального захисту та захисних пристроїв апаратів на відповідність свинцевому еквіваленту.

9.11. Інструкції з радіаційної безпеки та запобігання і ліквідації радіаційних аварій.

9.12. Наказ про віднесення осіб, які працюють, до персоналу категорії А.

9.13. Наказ про призначення особи, відповідальної за радіаційну безпеку, радіаційний контроль, та її посадові обов’язки.

9.14. Висновки медичної комісії про проходження персоналом категорії А попереднього (періодичних) медичних оглядів.

9.15. Наказ про допуск персоналу, віднесеного до категорії А, до роботи з джерелами іонізуючого випромінювання.

9.16. Журнал (бази даних) обліку індивідуальних доз опромінення персоналу.

9.17. Журнали реєстрації інструктажу з радіаційної безпеки персоналу категорії А.

 

Вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

  • суб’єкт звернення подає  усі  документи  в одному примірнику  у вигляді оригіналу, або копії, завіреної підписом та  печаткою керівника;
  •  надані  матеріали не повертаються.

У разі  направлення суб’єктом звернення та документів до ЦНАП  в он-лайн сервісі:

  • заява, вказана в пункті 9.1, надається в електронному вигляді; документи, вказані в пунктах 9.2 – 9.17, направляються в електронному вигляді (скановані копії).

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Суб’єкт звернення (фізична особа, юридична особа) подає заяву та документи, що додаються до неї адміністратору ЦНАП:

  • особисто (при наявності документа, що посвідчує особу);
  • через уповноважену ним особу (для уповноваженої особи додатково – довіреність);
  • надсилає поштою або у випадках, передбачених чинним законодавством, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (в режимі он-лайн сервісу).

11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Видача дозволу (санітарного паспорту) є платною  адміністративною послугою.

11.1. Нормативно-правові акти на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

11.2. Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

40 грн. 89 коп. без ПДВ за один дозвіл (санітарний паспорт).

11.3. Розрахунковий рахунок для внесення плати

Розрахунковий рахунок: 34317879221009
Отримувач: УДКСУ у Чечелівському р-ні м.Дніпра
Банк отримувача:Казначейство України (ЕАП)
Код отримувача (ЄДРПОУ): 37989253
Код банку (МФО ГУДКСУ): 899998
Призначення платежу: «22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг»

12. Строк надання адміністративної послуги

Строк видачі дозволу (санітарного паспорту) становить десять робочих днів з дня надання суб`єктом звернення заяви та документів.

13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

13.1. Подання замовником неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком.

13.2. Виявлення в документах, поданих замовником, недостовірних відомостей.

13.3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

13.4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

14. Результат надання адміністративної послуги

Видача дозволу (санітарного паспорту) або письмової відмови у видачі  документу дозвільного характеру.

15. Способи отримання відповіді (результату)

Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу, надсилає поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання результату надання адміністративної послуги на адресу суб’єкта звернення, або у випадках, передбачених чинним законодавством, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку ( в режимі он-лайн сервісу).

16. Примітки

Рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області можуть бути оскаржені в суді відповідно до статті 55  Конституції України та до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.