Видача ветеринарних документів: 1) міжнародні ветеринарні сертифікати (для країн СНД – ветеринарні свідоцтва форми № 1, № 2 та № 3) – при переміщенні за межі України;  2) ветеринарні свідоцтва (для України – форми № 1 та № 2) – при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною);  3) ветеринарні довідки – при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною).

Дніпровська міська державна лікарня ветеринарної медицини

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1. Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

52071, Дніпропетровська область,
Дніпровський район, с. Дослідне, вул. Наукова, 67                                                                                                           

2. Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Початок роботи: 8:00
Обідня перерва: з 12:00 до 12:45
Закінчення роботи: 17:00
П’ятниця: до 15:45
Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні

3. Телефон\факс (довідки), адреса електронної пошти на веб-сайт центру надання адміністративної послуги

телефон (056) 735-20-16
e-mail: epizootologia@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

6. Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Мінагрополітики України від 01.08.2014 № 288 «Про затвердження Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2014 р. за № 1202/25979.

7. Акти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання адміністративної послуги

Підтвердження ветеринарно-санітарного стану товару і благополуччя місцевості його походження

9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Документи, подаються в одному примірнику особисто суб’єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою-підприємцем) або уповноваженою ним особою.

Документи можуть бути надіслані рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної особи-підприємця) та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Суб’єкт звернення (фізична особа, юридична особа) подає заяву та документи, що додаються до неї адміністратору ЦНАП:

  • особисто (при наявності документа, що посвідчує особу);
  • через уповноважену ним особу (для уповноваженої особи додатково – довіреність);
  • надсилає поштою або у випадках, передбачених чинним законодавством, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (в режимі он-лайн сервісу).

11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Видача дозволу (санітарного паспорту) є платною адміністративною послугою.

11.1. Нормативно-правові акти на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

11.2. Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

18,09 гривні – за видачу ветеринарного свідоцтва (для України – за формами № 1 та 2) – при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст;

14,85 гривні – за видачу міжнародного ветеринарного сертифіката (для країн СНД – ветеринарні свідоцтва за формами № 1, 2 та 3) – при переміщенні за межі України;

14,46 гривні – за видачу ветеринарної довідки – при переміщенні в межах району.

51,29 гривні- за видачу ветеринарно-санітарного паспорта на тварину.

11.3. Розрахунковий рахунок для внесення плати

Плата зараховується до відповідного бюджету на рахунки, відкриті в органах Казначейства
Код ЄДРПОУ: 37976087
р/р 33213879721459
ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області
МФО 805012

12. Строк надання адміністративної послуги

Не пізніше ніж через місяць з дати надходження документів на розгляд.

13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Недотримання ветеринарно-санітарних заходів, передбачених законодавством; ускладнення епізоотичної ситуації на відповідній території, потужності (об’єкті);

2. Неможливість безпосереднього огляду об’єкта державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;

3. Відсутність документального підтвердження епізоотичного благополуччя місцевості походження та ветеринарно-санітарного стану об’єктів; відсутність необхідної ветеринарної обробки тварин, їх карантинування, відповідних досліджень та/або експертного висновку.

14. Результат надання адміністративної послуги

Видача відповідного ветеринарного документа.

15. Способи отримання відповіді (результату)

Факт отримання документа дозвільного характеру засвідчується особистим підписом керівника юридичної особи, фізичної особи-підприємця або уповноваженої ним особи при пред’явленні документа, що засвідчує його особу, та документа про внесення плати за його видачу.

16. Примітки

Видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання) ветеринарних документів здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про ветеринарну медицину».