Нормативно-правові документи

Закони України:

Закон України від 26.12.2002 № 411-IV «Про насіння і садивний матеріал»

Закон України від 05.04.2007 № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Закон України від 21.04.1993№ 3116-XII «Про охорону прав на сорти рослин»

Закон України №922-VIII від 25.12.2015р. Про публічні закупівлі

Закон України №3348-XII від 30.06.1993р. Про карантин рослин

Закон України №5203-VI від 06.09.2012 Про адміністративні послуги

Закон України №956-V від 19.04.2007р. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за правопорушення у сфері карантину рослин

Закон України №180-XIV від 14.10.1998р. Про захист рослин

Закон України №86/95-ВР від 02.03.1995р. Про пестициди і агрохімікати

Закон України №2806-IV від 06.09.2005р. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

Закон України №3392-VI від 19.05.2011р. Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

Закон України №2297-VI від 01.06.2010р. Про захист персональних даних

Закон України №3723-XII від 16.12.1993р. Про державну службу

Закон України №3206-VI від 07.04.2011р. Про засади запобігання і протидії корупції

Укази Президента України

Указ Президента України №464/2011 від 13.04.2011р. Про затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України

Накази Державної служби з охорони прав на сорти рослин:

Наказ Державної служби з охорони прав на сорти рослин від 12.03.2003 № 3-2/139- 43 «Про затвердження Порядку поширення в Україні сорту, на який не розповсюджується виключне право власника»

Накази Міністерства аграрної політики та продовольства України:

Наказ Мінагрополітики від 20.12.2018  № 613 «Про затвердження Порядку знищення насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові та інші цілі, та садивного матеріалу, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях»

Наказ Мінагрополітики від 26.04.2007 № 287 «Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт рослин»

Наказ Мінагрополітики  від 10.07.2017  №348 «Про затвердження Порядку маркування та пакування партій насіння і форми етикетки»

Наказ Мінагрополітики від 07.10.2016 №365 «Про затвердження Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів»

Наказ Мінагрополітики від 29.12.2017 №709 «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин»

Уніфікована форма акту за дотриманням суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва

Уніфікована форма акту за дотриманням суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин 

Наказ Мінагрополітики від 15.12.2009 №896 «Про затвердження Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність на поширення»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України №487 від 07.08.2012 р. “Про затвердження Порядку офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки”

Наказ Міністерства аграрної політики України №534 від 06.09.2013р. “Про затвердження Порядку оформлення Головним державним фітосанітарним інспектором України, головними державними фітосанітарними інспекторами в Автономній Республіці Крим, місті Києві, областях, їх заступниками та державними фітосанітарними інспекторами матеріалів про адміністративні правопорушення”

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства  України  №  384  від  02.07.2012  Про затвердження уніфікованих форм актів перевірок у сферах карантину та захисту рослин

Наказ Міністерства аграрної політики України №690 від 21.11.2006р. “Про затвердження Порядку реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з виробництвом та обігом об’єктів регулювання”

Наказ Міністерства аграрної політики України №731 від 22.12.2005р. “Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев’яного пакувального матеріалу”

Наказ Міністерства аграрної політики України №117 від 28.03.2005р. “Про затвердження Інструкції з виявлення, локалізації та ліквідації вогнищ західного кукурудзяного жука”

Наказ Міністерства аграрної політики України №40 від 27.01.2005р. “Про затвердження Інструкції з виявлення, локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур’янів”

Наказ Міністерства аграрної політики України №716 від 29.1.2006р. Про затвердження Переліку регульованих шкідливих організмів

Постанови Кабінету Міністрів України:

Постанова КМУ від 15.11.2019 № 1177 Деякі питання реалізації Закону України “Про карантин рослин”

Постанова КМУ від 21.02.2017 №97 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал»

Постанова КМУ від 16 січня 2019 р. № 23 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

Постанова КМУ від 16 січня 2019 р. № 24 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів »

Постанова КМУ від 15.05.2003 №686 «Про затвердження Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні»

Постанова КМУ від 05.10.2016 №691 «Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та/або до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, для селекційних, дослідних робіт і експонування»

Постанова КМУ від 26.10.2016 №762  «Про затвердження Порядку ввезення на територію України та вивезення за її межі насіння і садивного матеріалу сорту, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, але внесеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна»

Постанова Кабінету Міністрів України N 448 від 30.06.2015 Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою

Постанова Кабінету Міністрів України N 651 від 22.09.2016 Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постанова КМ №1348 від 28.12.2011р. Деякі питання надання послуг Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління

Постанова КМ  №364 від 25.05.2016р. Про деякі питання реалізації принципу «єдиного вікна» під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю

Постанова КМ №1030 від 05.10.2011р. Деякі питання здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України

Постанова КМ №1031 від 05.10.2011р. Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України

Постанова КМ №705 від 12.05.2007р. “Про деякі питання реалізації Закону України Про карантин рослин

Постанова КМ №751 від 18.08.2010р. Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю

Постанова КМ №138 від 02.03.1994р. Про формений одяг посадових осіб державних органів з карантину рослин України

Постанова КМ №746 від 18.09.1995р. “Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами”

Постанова КМ №881 від 02.11.1995р. “Про затвердження Порядку державного обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів”

Постанова КМ №354 від 27.03.1996р. “Про затвердження Порядку вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них”

Постанова КМ №38 від 27.01.1994р. “Про вступ України до Конвенції заснування Європейської і Середземноморської організації захисту рослин”

Постанова КМ №1661 від 24.10.2003р. “Про заходи щодо вступу України до Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО)”

Рішення Ради Євразійської економічної комісії:

Рішення Ради Євразійської економічної комісії від 30.11.2016 №157 «Про затвердження Єдиних карантинних фітосанітарних вимог, які пред’являються до підкарантинної продукції та підкарантинним об’єктам на митному кордоні та на митній території Євразійського економічного союзу»

Рішення Ради Євразійської економічної комісії від 30.11.2016 №158 «Про затвердження єдиного переліку карантинних об’єктів Євразійського економічного союзу»

Рішення Ради Євразійської економічної комісії від 30.11.2016 №159 «Про затвердження Єдиних правил і норм забезпечення карантину рослин на митній території Євразійського економічного союзу»

Реєстри:

Державний реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва

Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал

Реєстр органів з оцінки відповідності

Реєстр аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)