Наказ №110-Од від 16.11.2016 “Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади”

Наказ №110-Од від 16.11.2016  “Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади”

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади
начальника відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарії
Управління Держпродспоживслужби в Криворізькому районі (категорія «Б»)

Загальні умови

Посадові обов’язки:Умови оплати праці:Інформація про строковістьчи безстроковість призначення на посаду:Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:Дата, час і місце проведення конкурсу:Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:

1) планування та організація роботи відділу, розподіл обов’язків між співробітниками відділу та контроль за їх виконанням;

2) забезпечення здійснення відповідно до законодавства державного ветеринарно-санітарного контролю, державного нагляду (контролю) за здоров’ям та благополуччям тварин, безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів, побічних продуктів тваринного походження, репродуктивним матеріалом, племінною справою у тваринництві, біологічними продуктами, патологічним матеріалом, ветеринарними препаратами, субстанціями, кормовими добавками, преміксами, кормами та іншими об’єктами санітарних заходів, застосуванням санітарних та ветеринарно-санітарних заходів;

3) планування та аналіз здійснення державного контролю і нагляду за безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів, інших об’єктів санітарних та ветеринарних заходів;

4) підготовка розпорядчих документів з питань безпечності харчових продуктів та ветеринарії;

5) здійснення державного контролю та аудиту за впровадженням постійно діючих процедур, при виробництві харчових продуктів, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР);

6) надання начальнику Управління пропозицій щодо організації та здійснення в межах своїх повноважень ветеринарно-санітарних заходів, спільно з уповноваженими лабораторіями на проведення досліджень (випробувань) для цілей державного контролю;

7) розгляд, в межах компетенції, звернень громадян та юридичних осіб (листи, заяви, скарги, заперечення) про факти порушення вимог чинного законодавства, внесення пропозицій начальнику Управління щодо вжиття відповідних заходів за результатами їх розгляду.

посадовий оклад – 3101 грн;

– надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016                № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;

– надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»)

Безстрокове

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій кандидат повідомляє, що до нього не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно нього відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік.

Документи приймаються до 17 год. 02 грудня 2016 року.

06-07 грудня 2016 року, вул. Філософська, 39-а, м. Дніпро
(при собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу)

Макарова
Олена Володимирівна,

тел.(056) 770-32-51,
e-mail: gudpss-11@dp.consumer.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

ОсвітаДосвід роботиВолодіння державною мовою

Вища освіта за освітнім ступенем магістра, спеціаліста

На посадах державної служби категорій «Б» чи «В» за фахом ветеринарна медицина, або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

ОсвітаЗнання законодавстваПрофесійні чи технічні знанняСпеціальний досвід роботиЗнання сучасних інформаційних технологійОсобистісні якості

Вища освіта за спеціальністю «Ветеринарія», «Ветеринарна медицина» 

Конституція України, Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про ветеринарну медицину», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», « Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», нормативно-правові акти, що регламентують порядок здійснення державного контролю в галузі ветеринарної медицини, у сфері безпечності харчових продуктів та інших об’єктів санітарних заходів.

– знання нормативних документів, що регулюють питання організації та здійснення державного фінансового контролю,

– знання основ ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності,

– знання бюджетного і фінансового законодавства;

– знання особливостей здійснення перевірок закупівель,

– знання стандартів внутрішнього аудиту,

Знання  Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту.

Досвід роботи за фахом не менше 2х років

– впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet),

– вміння використовувати офісну техніку

– врівноваженість та комунікабельність;
– відповідальність та наполегливість;
– аналітичні здібності та ініціативність;
– неупередженість та об’єктивність;
– орієнтація на досягнення кінцевих результатів, на саморозвиток;
– вміння ефективної координації з іншими;
– вміння працювати в стресових ситуаціях