Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади (категорія «Б») начальника управління організаційно-господарського забезпечення Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області

Загальні умови

Посадові обов’язки:

Здійснення керівництва діяльністю Управління;
забезпечення виконання завдань, покладених на Управління, а саме: забезпечення ефективного документообігу, взаємодії з громадськістю, організація розгляду звернень громадян, забезпечення доступу до публічної інформації, організація підготовки аналітичних, інформаційних, довідкових, інших матеріалів з питань виконавської дисципліни та питань, що належать до компетенції Управління; організаційне забезпечення проведення офіційних заходів та проведення особистого прийому громадян керівництвом Головного управління, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Головного управління; розробка інструкції Головного управління з діловодства та номенклатури справ; впровадження та використання інформаційно-телекомунікаційної системи діловодства в Головному управлінні;   організація матеріально-технічного забезпечення та господарсько-побутового обслуговування Головного управління, придбання (закупівля) матеріально-товарних цінностей, а також контроль над їх збереженням; розподіл обов’язків між працівниками Управління; відповідальність перед керівництвом за виконання функцій Управління, організацію роботи, додержання правил внутрішнього службового розпорядку працівниками Управління; контроль та координація в межах компетенції Управління діяльності структурних підрозділів Головного управління; надання пропозицій начальнику Головного управління про призначення на посади, звільнення з посад, переміщення, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Управління; вжиття необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Управління; здійснення інших повноважень, передбачених законодавством.

Умови оплати праці:

Посадовий оклад 5300 грн., надбавки за ранг та вислугу років, доплати  відповідно до статей 50, 52 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

Безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

  1. Копія паспорта громадянина України.
  2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
  3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію встановленої форми про результати такої перевірки.
  4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
  5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
  6. Заповнена особова картка встановленого зразка. 7.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік*.

Документи приймаються до 30 серпня 2017 року до 17:00 год.

Дата, час і місце проведення конкурсу:

о 10-00  01 вересня 2017 року за адресою: вул. Філософська, 39-а, м. Дніпро (при собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:

Макарова Олена Володимирівна, тел. (056) 770-32-51,
e-mail:  gudpss-11@dp.consumer.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги:

Освіта:

Вища освіта за освітнім ступенем  магістра

Досвід роботи:

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
Володіння державною мовою
Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги  

Освіта:

Вища освіта за освітнім ступенем  магістра

Знання законодавства:

Конституція України, Господарський кодекс України, Закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» та інші нормативно-правові акти, які регулюють питання функціональних повноважень Головного управління  та структурного підрозділу, Типова інструкція з діловодства  у  центральних органах  виконавчої  влади,  Раді  Міністрів Автономної Республіки Крим,  місцевих органах виконавчої влади, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. №1242, Інструкція про  порядок обліку,  зберігання і використання  документів,  справ,  видань  та  інших  матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. №1893

Професійні чи технічні знання:

Знання в сфері діловодства, роботи зі зверненнями громадян, архівної справи, інформаційної безпеки, електронного документообігу, договірних відносин, матеріально-технічного забезпечення та господарсько-побутового обслуговування, прийняття ефективних рішень, управління організацією роботи та персоналом,  раціонального використання комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення, офісної техніки, а також автоматизованих систем діловодства.

Спеціальний досвід роботи:

Досвід роботи у сфері діловодства не менше двох років, уміння планувати власну діяльність і роботу структурного підрозділу відповідно до встановлених цілей, задач, пріоритетів і вимог чинного законодавства,  раціонально використовувати наявні ресурси (зокрема, фінансові і матеріальні), забезпечувати ефективний розподіл посадових обов’язків між працівниками і контроль над їх виконанням

Знання сучасних інформаційних технологій:

впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet),  вміння використовувати офісну техніку

Особистісні якості:

володіння аналітичними здібностями, лідерськими якостями, умінням обґрунтовувати прийняте рішення, дисциплінованість, відповідальність, здатність швидко вчитися, креативність, гнучкість, уміння працювати в стресових ситуаціях